Den Haag

De informatie op deze pagina dateert van 2020. Lees Op de Rails om bij te blijven.

Tekening: Dick van der Spek.

Den Haag is de oudste tramstad van Nederland. Al in 1864 reed de eerste paardentram van Nederland tussen Den Haag en Scheveningen. In 1927 werd de Naamloze Vennootschap Gemengd Bedrijf “Haagsche Tramweg Maatschappij”, afgekort GBHTM of HTM, opgericht, die de exploitatie van het stadsnet en de buitenlijnen naar Delft en Leiden verzorgde. In 2002 werd de naam gewijzigd in HTM Personenvervoer N.V.

Behalve in de stad Den Haag rijdt de HTM ook in de agglomeratie, zoals naar Wateringen, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. Met de lijnen 3 en 4 wordt naar Zoetermeer gereden in het concept RandstadRail. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vroegere spoorverbinding. Bij het station Laan van Nieuw Oost-Indië is de aansluiting op het tramnet van Den Haag.

In Den Haag zijn drie tramtypes in dienst:

  • GTL (‘gelede tram lang’)
  • RegioCitadis
  • Avenio

In de jaren vijftig werden in Den Haag de zogenaamde PCC-trams geïntroduceerd. Losse motorwagens naar Amerikaans ontwerp. Pas met de komst van de GTL-trams in 1981 werd dit beeld veranderd en verschenen gelede trams in Den Haag. Een eerste serie van honderd gelede trams, genummerd 3001-3100, werd in 1981-1984 in dienst gesteld. In de jaren negentig volgde een tweede serie van 47 trams met de nummers 3101-3147. De trams werden gebouwd door La Brugeoise et Nivelles in Brugge. Van de eerste serie zijn intussen veel trams afgevoerd en gesloopt. Nog 25 trams zijn in dienst. De tweede serie is nog volledig aanwezig in dienst.

De RegioCitadis is speciaal ontwikkeld voor de RandstadRail-lijnen 3 en 4. Daarnaast wordt dit tramtype ingezet op lijn 19 tussen Delft en Leidschendam. Een eerste serie van 54 trams (4001-4054) werd in 2006 en 2007 in dienst gesteld. Een tweede serie (4055-4072) volgde in 2008. De trams werden gebouwd door de Franse firma Alstom.

De Avenio-tram is de vervanger voor de GTL. Het is een standaardtype van Siemens, gebouwd vanaf 2015. De serie omvat 60 trams, die op verschillende lijnen in Den Haag zijn ingezet.

Tramstel 3001 is de oudste GTL-tram in Den Haag. Op 4 mei 2016 rijdt dit stel op lijn 1 op het Spui. Foto: Gerrit Nieuwenhuis.

Een tram van de tweede serie GTL, nummer 3106, op lijn 16 in Wateringen op 11 juli 2018. Foto: Gerrit Nieuwenhuis.

RegioCitadis 4038 op lijn 3, Laan van Meerdervoort, 11 juli 2018. Foto: Gerrit Nieuwenhuis.

Avenio 5009 bij het eindpunt Scheveningen Haven van lijn 11 op 4 mei 2016. Foto: Gerrit Nieuwenhuis.

Lees ook

Een omroeper op de tram, interview met de Haagse trambestuurder Edvard Niessing in NVBS Actueel, september 2016.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 februari 2020.