Handleiding

Zoals je ziet, heeft de NVBS-website een nieuwe lay-out en inhoud gekregen.
Veel NVBS’ers hebben de afgelopen periode gewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe website.
Wat betekent dat voor jou en waar kun je wat vinden?

 • Via mijn NVBS kun je je eigen gegevens aanpassen.
 • Je hoeft nog maar één keer in te loggen voor de bibliotheek, webwinkel en reiswinkel.
 • Er is één uniform zoeksysteem voor de hele website. Binnen het zoeksysteem kun je surfen tussen winkel, bibliotheek, Op de Rails en binnenkort de Beeldbank.
 • De site is veel ruimer opgezet dan de oude site. Met meer aandacht voor foto’s, afbeeldingen en (rail-)nieuws.
 • De NVBS- en railnieuwspagina’s gaan we de komende tijd veel meer gebruiken.
 • De activiteiten van de afdelingen en in NVBS Centraal kun je in één oogopslag zien.
 • De webwinkel heeft meer zoekmogelijkheden gekregen. Binnenkort koppelen we het assortiment van de webwinkel aan de winkel van NVBS Centraal.
 • ‘Railsystemen’ is een nieuw onderdeel van de website met veel details over het Nederlandse railvervoer.
 • Daarnaast kun je van alles zien over de NVBS zelf: bestuur en diensten, vacatures etc.
 • De voorzitters van de afdelingen kunnen steeds de bijgewerkte overzichten van de leden uit hun afdeling zien.
 • De Beeldbank kun je vooralsnog bereiken via de oude website: klik hier
 • Artikelen uit NVBS Actueel kun je lezen via www.nvbs-actueel.com. Deze worden binnenkort ook overgezet naar de nieuwe website.
 • Met de nieuwe website hopen we nog beter zichtbaar en vindbaar te zijn op Google.
 • Mocht je onverhoopt onderdelen missen die wel op de oude site stonden, kijk dan in het archief en meld ze ons via het formulier wat in de zijbalk staat.

Tot slot: De NVBS heeft heel veel te bieden op railgebied in binnen- en buitenland. Dit willen we graag delen met onze leden en niet-leden. Heb je suggesties of opmerkingen, mail ze dan naar info@nvbs.com of bekijk onze tips.

Auteursrechten

De Beeldbank, de Railatlas en het Digitaal Filmarchief zijn publicaties van de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR). Alle rechten op de databases, de metadata, de afbeeldingen, de films, de filmbewerking en de teksten (′content) zijn voorbehouden aan SNR en/of aan de overige rechthebbenden. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel te exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van SNR en de overige rechthebbenden. Iedere poging om de watermerken uit de afbeeldingen of films te verwijderen is uitdrukkelijk verboden.

Wil je een verzoek doen voor gebruik van een document in een papieren publicatie of op een website, kijk dan verder op fotobureau. Voor gebruik van de films, stuur dan een e-mail naar info@nvbs.com.

De SNR heeft geprobeerd rechthebbenden van de opgenomen documenten in de Beeldbank en de Railatlas te achterhalen. Mocht je van mening zijn rechten op bepaalde documenten te kunnen doen gelden, dan verzoeken wij je met ons contact op te nemen via info@nvbs.com.

Lees meer

Zoeken in beeldbank

tekst volgt

Lees meer

Zoeken met OCR

Tekst is in bewerking

Lees meer