Tram en metro

In de volgende Nederlandse steden komen tram- en metronetwerken voor:

De eerste drie steden hebben een eigen openbaarvervoerbedrijf, waarbij onderhands concessies zijn verleend. In deze steden is niet langer de gemeente verantwoordelijk voor de concessieverlening, maar samenwerkingsverbanden van gemeenten in de betreffende regio. Voor Amsterdam is dat de Metropoolregio Amsterdam. Rotterdam en Den Haag vallen samen onder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De feitelijke concessieverlening wordt door de Vervoerregio Amsterdam uitgevoerd.

De metropoolregio Rotterdam Den Haag is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten. De metropoolregio is verantwoordelijk voor de concessieverlening in dit gebied. Een belangrijke ontwikkeling in dit gebied is het ontstaan van RandstadRail, waarbij spoorlijnen worden verbouwd en aangesloten op de stedelijke netwerken van tram of metro.

Vanuit Den Haag rijden trams door naar Zoetermeer en vanuit Rotterdam rijdt de metro via de vroegere Hofpleinlijn naar Den Haag. Tram en metro maken voor een deel gebruik van de zelfde infrastructuur. In 2019 werd de vroegere spoorlijn naar Hoek van Holland aangesloten op het metronet van Rotterdam.

Utrecht heeft twee sneltramlijnen: naar Nieuwegein/IJsselstein en naar Utrecht Science Park. Bij Utrecht Centraal sluiten de twee lijnen op elkaar aan. In de toekomst zullen er ook doorgaande trams gaan rijden.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 februari 2020.