Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR)

De NVBS heeft in 2003 al haar verzamelingen, met uitzondering van de Bibliotheek, ondergebracht in een juridisch onafhankelijke stichting, de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR). In 2012 zijn ook het Fotobureau, de Fotorondzendingen, het Bureau Railatlas en het Bureau Materieeltekeningen onderdeel geworden van de stichting.

Bestuur

Het bestuur van de SNR is in opdracht van het NVBS-hoofdbestuur verantwoordelijk voor het beleid van de SNR en dus ook voor alle aspecten van het beheer.

De leden van het bestuur worden door het NVBS-hoofdbestuur voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal twee periodes in functie zijn. Het bestuur van de SNR is als volgt samengesteld:

  • Sjef Janssen, voorzitter
  • Klaas Rixten, secretaris
  • Johan Koning ter Heege, penningmeester
  • Maikel Rörik, coördinator dienstverlening
  • Erwin Voorhaar, conservator
  • Henk de Bruijne, bestuurslid benoemd vanuit het hoofdbestuur van de NVBS
Lees meer

Collecties

Klik hier voor een overzicht van onze collecties. Bij elke collectie vind je ook de namen en contactgegevens van de beheerders.

Lees meer

Statuten en reglementen

De Statuten (pdf) en het Huishoudelijk Reglement (pdf) van de SNR zijn laatstelijk goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van de NVBS van 7 april 2018.

De SNR hanteert voor haar dienstverlening Algemene Voorwaarden (pdf).

Van belang zijn hierbij ook de bepalingen met betrekking tot auteursrechten.

De SNR heeft een privacyreglement (pdf).

Lees meer

Schenkingen en nalatenschappen

De SNR is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met status ‘cultureel’. Giften zijn dus aftrekbaar van de belastingen.

Lees meer over schenken en nalaten

De ANBI-gegevens van de SNR

Lees meer

Contact

Bestuursaangelegenheden Klaas Rixten bestuursnr@nvbs.com
Dienstverlening, tentoon­stellingen en open dagen Maikel Rörik snr-info@nvbs.com
Algemene vragen over de collecties Erwin Voorhaar conservatorsnr@nvbs.com
Digitalisering van collecties en verwerving digitale collecties Maikel Rörik a.i. digitaal@nvbs.com
Schenkingen/nalatenschappen van goederen Karel van Ipenburg schenkingen@nvbs.com

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 maart 2021.

Lees meer