Goederenvervoer

Het goederenvervoer per spoor is anders georganiseerd dan het reizigersvervoer. Voor het reizigersvervoer is een concessie nodig. In het goederenvervoer bestaat volledige concurrentie.

Railgoederenvervoerders mogen op het spoor rijden als zij beschikken over een bedrijfsvergunning, een veiligheidsattest en een toegangsovereenkomst met de infrastructuurbeheerder. De bedrijfsvergunning wordt afgegeven door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Het veiligheidsattest wordt ook door IVW verstrekt als het veiligheidszorgsysteem van de railgoederenvervoerder akkoord is bevonden. De toegangs­overeenkomst is het contract dat een vervoerder afsluit met de infrastructuurmanager (ProRail) voor het gebruik van de infrastructuur en overige diensten.

Het goederenvervoer in Nederland is lange tijd verzorgd door NS. Tegenwoordig houdt NS zich alleen nog bezig met reizigersvervoer en wordt het goederenvervoer overgelaten aan de vrije markt, waar veel partijen actief zijn. Zie het overzicht met goederenvervoerders.

Doordat iedere vervoerder voor zijn eigen materieel zorgt, zijn er diverse soorten diesellocomotieven en elektrische locomotieven te zien.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 mei 2020.