Contributie

Klik hier om je aan te melden als lid. Of lees eerst meer over de voordelen van het lidmaatschap.

Contributie 2023 voor leden in Nederland

Het lidmaatschap kan ingaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Als je in de loop van het jaar lid wordt betaal je contributie naar verhouding.

Soort lid Bedrag* Opmerking
Gewoon lid € 70,00 incl. Op de Rails
Jeugdlid (24 jaar of jonger) € 37,00 incl. Op de Rails
Gezinslid € 37,00 zonder Op de Rails
Bedrijfslid/bibliotheek € 74,00 incl. Op de Rails

* Per 1 april 75%, per 1 juli 50%, per 1 oktober 25%.

Contributie 2023 voor leden buiten Nederland

Leden die buiten Nederland wonen, betalen in verband met de aanmerkelijk hogere portokosten voor Op de Rails een toeslag op de contributie. Om die te vermijden, kunnen deze leden Op de Rails digitaal ontvangen.

Soort lid Bedrag Opmerking
Gewoon lid € 100,00 incl. Op de Rails
€ 70,00 bij digitale verzending
Jeugdlid (24 jaar of jonger) € 67,00 incl. Op de Rails
€ 37,00 bij digitale verzending
Gezinslid € 37,00 zonder Op de Rails
Bedrijfslid/bibliotheek € 104,00 incl. Op de Rails
€ 74,00 bij digitale verzending

Contributie betalen

De eerste betaling van je lidmaatschap doe je via iDEAL. In volgende jaren schrijven wij de contributie via een automatische incasso van je rekening af. Bij je aanmelding machtig je de NVBS het contributiebedrag in volgende jaren automatisch af te schrijven.

Betaling van de contributie op factuur is alleen nog mogelijk voor leden die dit in het verleden hebben afgesproken. Hiervoor geldt een toeslag van 4 euro. Deze toeslag vervalt als je overgaat op automatische incasso. Download hiervoor het machtigingsformulier (pdf).

Algemene voorwaarden

Op het lidmaatschap zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVBS van toepassing.

Bewijs van lidmaatschap

Vroeger ontvingen leden elke een of twee jaar een lidmaatschapskaart. Met ingang van 2022 is de NVBS hier mee gestopt. Voor deelname aan verenigingsactiviteiten heb je meestal geen bewijs van lidmaatschap nodig. Bij aankopen in de winkel kan hier wel naar worden gevraagd. Indien nodig kun je een adreskaart van Op de Rails als bewijs van lidmaatschap gebruiken. Hierop staan je lidmaatschapsnummer (zes cijfers) en het jaartal afgedrukt.

Duur van het lidmaatschap

De minimale duur van het NVBS-lidmaatschap is één jaar. Wij verlengen daarna jaarlijks je lidmaatschap automatisch met een jaar.

Wil je je lidmaatschap beëindigen? Dan moet je vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie. Dit kan per e-mail aan ledenadministratie@nvbs.com.

Of per post aan:
NVBS Ledenadministratie
Stationsplein 47
3818 LE Amersfoort


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 maart 2023.