Contributie

Contributie 2022 voor leden in Nederland

Het lidmaatschap kan ingaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Als je in de loop van het jaar lid wordt betaal je contributie naar verhouding.

Soort lid Bedrag* Opmerking
Gewoon lid € 64,50 incl. Op de Rails
Jeugdlid (24 jaar of jonger) € 34,00 incl. Op de Rails
Gezinslid € 34,00 zonder Op de Rails
Buitengewoon lid/bedrijfslid € 68,00 incl. Op de Rails

* Per 1 april 75%, per 1 juli 50%, per 1 oktober 25%.

Contributie 2022 voor leden buiten Nederland

Leden die buiten Nederland wonen, betalen in verband met de aanmerkelijk hogere portokosten voor Op de Rails een toeslag op de contributie. Om die te vermijden, kunnen deze leden Op de Rails digitaal ontvangen.

Soort lid Bedrag Opmerking
Gewoon lid € 95,00 incl. Op de Rails
€ 64,50 bij digitale verzending
Jeugdlid (24 jaar of jonger) € 64,00 incl. Op de Rails
€ 34,00 bij digitale verzending
Gezinslid € 34,00 zonder Op de Rails
Buitengewoon lid/bedrijfslid € 98,00 incl. Op de Rails
€ 68,00 bij digitale verzending

Contributie betalen

De eerste betaling van je lidmaatschap doe je via iDeal. In volgende jaren schrijven wij de contributie via een automatische incasso van je rekening af. Bij je aanmelding machtig je de NVBS het contributiebedrag in volgende jaren automatisch af te schrijven.

Betaling van de contributie via een acceptgiro is alleen nog mogelijk voor leden die dit in het verleden hebben afgesproken. Hiervoor geldt een toeslag van 4 euro. Deze toeslag vervalt als je overgaat op automatische incasso. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier voor doorlopende automatische incasso.

Algemene voorwaarden

Op het lidmaatschap zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVBS van toepassing.

Bewijs van lidmaatschap

Elke 1 of 2 jaar ontvang je een NVBS-ledenpas met daarop je naam en lidnummer. Deze heb je nodig om deel te kunnen nemen aan excursies, reizen, lezingen en bijeenkomsten in het land. Ook heb je de ledenpas nodig bij aankopen in de winkel of het lenen van boeken uit de bibliotheek.

De ledenpas komt in de loop van 2022 te vervallen. In plaats daarvan kun je dan een adreskaart van Op de Rails als bewijs van lidmaatschap gebruiken. Hierop staat het jaar afgedrukt waarin de kaart geldig is.

Duur van het lidmaatschap

De minimale duur van het NVBS-lidmaatschap is één jaar. Wij verlengen daarna jaarlijks je lidmaatschap automatisch met een jaar.

Wil je je lidmaatschap beëindigen? Dan moet je vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie. Dit kan per e-mail aan ledenadministratie@nvbs.com.

Of per post aan:
NVBS Ledenadministratie
Stationsplein 47
3818 LE Amersfoort


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 januari 2022.