Contributie

Contributie 2021 voor leden in Nederland

Het lidmaatschap kan ingaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Als je in de loop van het jaar lid wordt betaal je contributie naar verhouding.

Soort lid Bedrag* Opmerking
Gewoon lid € 62,00 incl. Op de Rails
Jeugdlid (24 jaar of jonger) € 32,00 incl. Op de Rails
Gezinslid € 32,00 zonder Op de Rails
Buitengewoon lid/bedrijfslid € 65,00 incl. Op de Rails

* Per 1 april 75%, per 1 juli 50%, per 1 oktober 25%.

Actietarieven 2021/2022

In de tabel hieronder staat wat je betaalt als je in 2021 lid wordt en dat tot en met 2022 blijft.

Periode Soort lid Bedrag in 2021 Bedrag in 2022 *
1-1-2021 t/m 31-12-2022 Gewoon lid € 42,00 € 63,00
Jeugdlid (24 jaar of jonger) € 20,00 € 32,00
1-4-2021 t/m 31-12-2022 Gewoon lid € 31,50 € 63,00
Jeugdlid (24 jaar of jonger) € 15,00 € 32,00
1-7-2021 t/m 31-12-2022 Gewoon lid € 21,00 € 63,00
Jeugdlid (24 jaar of jonger) € 10,00 € 32,00
1-10-2021 t/m 31-12-2022 Gewoon lid € 15,50 € 63,00
Jeugdlid (24 jaar of jonger) € 5,00 € 32,00

* Voorlopige bedragen, de definitieve bedragen worden vastgesteld in de ALV van 2021. Jeugdlidmaatschap: de leeftijd op het moment van lid worden is bepalend; de contributie in 2022 hangt af van je leeftijd op 1-1-2022.

Contributie 2021 voor leden buiten Nederland

Leden die buiten Nederland wonen, betalen in verband met de aanmerkelijk hogere portokosten voor Op de Rails een toeslag op de contributie van 30 euro. Om die kosten te vermijden, kunnen deze leden Op de Rails digitaal ontvangen.

Soort lid Bedrag Opmerking
Gewoon lid € 92,00 incl. Op de Rails
€ 62,00 bij digitale verzending
Jeugdlid (24 jaar of jonger) € 62,00 incl. Op de Rails
€ 32,00 bij digitale verzending
Gezinslid € 32,00 zonder Op de Rails
Buitengewoon lid/bedrijfslid € 95,00 incl. Op de Rails
€ 65,00 bij digitale verzending

Contributie betalen

De eerste betaling van je lidmaatschap doe je via iDeal. In volgende jaren schrijven wij de contributie via een automatische incasso van je rekening af. Bij je aanmelding machtig je de NVBS het contributiebedrag in volgende jaren automatisch af te schrijven.

Bij het aangaan van een actielidmaatschap wordt ter controle eerst € 0,02 afgeschreven via iDeal; de rest van de contributie wordt kort daarna automatisch geïncasseerd.

Betaling van de contributie via een acceptgiro is alleen nog mogelijk voor leden die dit in het verleden hebben afgesproken. Hiervoor geldt een toeslag van 4 euro. Deze toeslag vervalt als men overgaat op automatische incasso. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier voor doorlopende automatische incasso.

Gegevens van de bank

Tegenwoordig controleren de banken strenger op de tenaamstelling van de rekening. Voor de lidmaatschapsrekeningen van de NVBS is de tenaamstelling:

  • Rekening **525 – NED VER BELANGSTELLENDEN SPOOR EN TRAMWEGWEZEN in Amersfoort
  • Rekening **819 – NVBS LEDENADMINISTRATIE in Amersfoort

Het BIC-nummer van de bank is INGBNL2A.

ING Bank N.V.
Foreign Operations
PO Box 1800
1000 BV Amsterdam

Lees meer

Algemene voorwaarden

Op het lidmaatschap zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVBS van toepassing.

Lees meer

NVBS-ledenpas

Elke 1 of 2 jaar ontvang je een NVBS-ledenpas met daarop je naam en lidnummer. Deze heb je nodig om deel te kunnen nemen aan excursies, reizen, lezingen en bijeenkomsten in het land. Ook heb je de ledenpas nodig bij aankopen in de winkel of het lenen van boeken uit de bibliotheek.

Het hoofdbestuur onderzoekt het aanmaken van ledenpassen die een onbepaalde tijd geldig zijn. Dat is duurzamer en goedkoper.

Lees meer

Duur van het lidmaatschap

De minimale duur van het NVBS-lidmaatschap is één jaar. Wij verlengen daarna jaarlijks je lidmaatschap automatisch met een jaar.

Opzeggen

Wil je je lidmaatschap beëindigen? Dan dien je vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie. Dit kan per e-mail aan ledenadministratie@nvbs.com.

Of per post aan:
NVBS Ledenadministratie
Stationsplein 47
3818 LE Amersfoort


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 december 2020.

Lees meer