Contributie

Contributiebedragen 2020 voor leden in Nederland

Soort lid Bedrag
Lid, 25 jaar of ouder € 60,- incl. Op de Rails
Lid, 24 jaar of jonger € 31,- incl. Op de Rails
Gezinslid € 31,-
Buitengewoon lid/bedrijfslid € 63,- incl. Op de Rails

Contributiebedragen 2020 voor leden buiten Nederland

Leden die buiten Nederland wonen, betalen in verband met de aanmerkelijk hogere portokosten voor Op de Rails een toeslag op de contributie van 30 euro. Om die kosten te vermijden, kunnen deze leden Op de Rails digitaal ontvangen.

Soort lid Bedrag
Lid, 25 jaar of ouder € 90,- incl. Op de Rails
€ 60,- bij digitale verzending
Lid, 24 jaar of jonger € 61,- incl. Op de Rails
€ 31,- bij digitale verzending
Gezinslid € 31,-
Buitengewoon lid/bedrijfslid € 93,- incl. Op de Rails
€ 63,- bij digitale verzending

Contributie betalen

De eerste betaling van je lidmaatschap doe je via iDeal. In volgende jaren schrijven wij de contributie via een automatische incasso van je rekening af. Bij je aanmelding machtig je de NVBS het contributiebedrag in volgende jaren automatisch af te schrijven.

Download het machtigingsformulier voor doorlopende automatische incasso.

Betaling van de contributie via een acceptgiro is alleen nog mogelijk voor leden die dit in het verleden hebben afgesproken. Hiervoor geldt een toeslag van 4 euro.

Tegenwoordig controleren de banken strenger op de tenaamstelling van de rekening. Voor de lidmaatschapsrekeningen van de NVBS is de tenaamstelling:

 • Rekening **525 – NED VER BELANGSTELLENDEN SPOOR EN TRAMWEGWEZEN in Amersfoort
 • Rekening **819 – NVBS LEDENADMINISTRATIE in Amersfoort
 • Het BIC-nummer van de bank is INGBNL2A
  ING Bank N.V.
  Foreign Operations
  PO Box 1800
  1000 BV Amsterdam
Lees meer

Algemene voorwaarden

Op het lidmaatschap zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVBS van toepassing.

Lees meer

NVBS-ledenpas

Elke 1 of 2 jaar ontvang je een NVBS-ledenpas met daarop je naam en lidnummer. Deze heb je nodig om deel te kunnen nemen aan excursies, reizen, lezingen en bijeenkomsten in het land. Ook heb je de ledenpas nodig bij aankopen in de winkel of het lenen van boeken uit de bibliotheek.

Het hoofdbestuur onderzoekt het aanmaken van ledenpassen die een onbepaalde tijd geldig zijn. Dat is duurzamer en goedkoper.

Lees meer

Duur van het lidmaatschap

De minimale duur van het NVBS-lidmaatschap is één jaar. Wij verlengen daarna jaarlijks je lidmaatschap automatisch met een jaar.

Opzeggen

Wil je je lidmaatschap beëindigen? Dan dien je vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie. Dit kan per e-mail aan ledenadministratie@nvbs.com.

Of per post aan:
NVBS Ledenadministratie
Stationsplein 47
3818 LE Amersfoort


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 maart 2020.

Lees meer