Contributie

De NVBS kent verschillende contributievormen. De bedragen en voorwaarden vind je hieronder.

Heb je besloten om lid te worden? Klik hier om je aan te melden.

Op de Rails

Als lid ontvang je iedere maand ons blad Op de Rails. Maar je kunt het blad ook doorbladeren op je pc of tablet met de digitale leestafel op deze website. Heb je geen behoefte aan de papieren versie, kies dan voor een digitaal lidmaatschap. Meer informatie over Op de Rails en de verschillende lidmaatschapsvormen.

Contributie 2024

Het lidmaatschap kan ingaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Als je in de loop van het jaar lid wordt betaal je contributie naar verhouding.

Soort lid Bedrag Op de Rails
Gewoon lid € 73,00 per post en op de digitale leestafel
Gewoon lid (digitaal) € 58,00 alleen op de digitale leestafel
Jeugdlid * € 39,00 per post en op de digitale leestafel
Jeugdlid (digitaal) * € 34,00 alleen op de digitale leestafel
Gezinslid ** € 39,00 alleen op de digitale leestafel
Bedrijfslid/bibliotheek € 77,00 per post en op de digitale leestafel
Bedrijfslid/bibliotheek (digitaal) € 62,00 alleen op de digitale leestafel

*  Jeugdlid: 24 jaar of jonger.
** Een gezinslid is iemand die op hetzelfde adres woont als een gewoon lid.

Leden die buiten Nederland wonen, betalen in verband met de aanmerkelijk hogere portokosten voor Op de Rails een toeslag op de contributie van 40 euro. Bij een digitaal lidmaatschap is deze toeslag natuurlijk niet van toepassing.

Contributie betalen

De eerste betaling van je lidmaatschap doe je via iDEAL. In volgende jaren schrijven wij de contributie via een automatische incasso van je rekening af. Bij je aanmelding machtig je de NVBS het contributiebedrag in volgende jaren automatisch af te schrijven.

Betaling van de contributie op factuur is alleen nog mogelijk voor leden die dit in het verleden hebben afgesproken. Hiervoor geldt een toeslag van 4 euro. Deze toeslag vervalt als je overgaat op automatische incasso. Download hiervoor het machtigingsformulier (pdf).

Algemene voorwaarden

Op het lidmaatschap zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVBS van toepassing.

Bewijs van lidmaatschap

Voor deelname aan verenigingsactiviteiten heb je geen bewijs van lidmaatschap nodig. Soms kan gevraagd worden naar je lidmaatschaps­nummer. Dat vind je op het adreskaart van Op de Rails en je kunt het opzoeken in ‘Mijn NVBS’ op de website.

Duur van het lidmaatschap

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wil je je lidmaatschap stopzetten? Dan moet je vóór 1 december van het lopende jaar per post of per e-mail opzeggen bij de ledenadministratie.

NVBS Ledenadministratie
Stationsplein 47
3818 LE Amersfoort
ledenadministratie@nvbs.com


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16 januari 2024.