Copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content (teksten en beeldmateriaal) van deze site maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Het auteursrecht op deze website en op de nieuwsbrief NVBS Actueel en andere NVBS-media berust bij de NVBS of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NVBS. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de NVBS.

De Beeldbank, de Railatlas en het Digitaal Filmarchief zijn publicaties van de Stichting NVBS-Rail­verzamelingen (SNR). Lees meer over de auteursrechten die op dit materiaal rusten.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 januari 2020.