Copyright

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Het auteursrecht op deze website en op de nieuwsbrief NVBS Actueel en andere NVBS-media berust bij de NVBS of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NVBS. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de NVBS.

De Beeldbank, de Railatlas en het Digitaal Filmarchief zijn publicaties van de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR). Hier zijn alle rechten op de databases, de metadata, de afbeeldingen, de films, de filmbewerking en de teksten (′content) zijn voorbehouden aan SNR en/of aan de overige rechthebbenden. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel te exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van SNR en de overige rechthebbenden. Iedere poging om de watermerken uit de afbeeldingen of films te verwijderen is uitdrukkelijk verboden.

Lees meer

Aanvragen voor gebruik

Wil je toestemming om foto’s en/of teksten van deze website of uit NVBS Actueel te publiceren, mail dan naar info@nvbs.com.

Wil je een verzoek doen voor gebruik van een foto of tekening uit de Beeldbank of de Railatlas, kijk dan verder op fotobureau. Voor gebruik van films of filmfragmenten uit het Digitaal Filmarchief kun je mailen naar filmarchief@nvbs.com.

Lees meer

Rechthebbenden

De SNR heeft geprobeerd rechthebbenden van de opgenomen documenten in de Beeldbank en de Railatlas te achterhalen. Mocht je van mening zijn rechten op bepaalde documenten te kunnen doen gelden, dan verzoeken wij je met ons contact op te nemen via snr-beeldbank@nvbs.com.

Lees meer