Deelverzamelingen

Railhistorie

Bedrijfsdrukwerk, reglementen, voorschriften en dienstregelingen van de Nederlandse Spoorwegen en zijn voorgangers en veel door de trambedrijven in Nederland uitgegeven folders, tramdienstregelingen en aanverwante zaken. Het materiaal over de tram in Amsterdam is uitgebreid beschreven in een document En daarnaast is er nog een verzameling krantenknipsels van voor 2000.

Inventaris tram Amsterdam: AOM, GTA en GVBA

Afbeeldingen

Deze deels digitaal toegankelijke verzameling telt bijna 200 000 gedocumenteerde afbeeldingen (negatieven, foto’s, prentbriefkaarten en dia’s) van spoorwegen en trams in Nederland en het buitenland, waarvan 50 000 gedigitaliseerd en digitaal toegankelijk zijn.

Tekeningen

De verzameling materieeltekeningen bestaat uit een groot aantal fabrieks- en bedrijfstekeningen – zowel origineel als in kopie – uit binnen- en buitenland vanaf 1800. Op basis van het archiefmateriaal zijn lijntekeningen op schaal 1:45 gemaakt van spoor- en trammaterieel. Van de materieeltekeningen van Nederlands spoorwegmaterieel is een inventaris aanwezig

Document materieeltekeningen

Kaarten

De digitaal toegankelijke kaartenverzameling omvat een grote verzameling topografische kaarten vanaf 1870 tot heden, originele kaarten van de meeste Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven, een speciale Oorlogskartering Nederland en de spoorwegkaarten van de Hogere Bedrijfsschool NS en van het Departement van Waterstaat. Ook buitenlandse kaarten, waaronder een bijzondere serie Duitse kaarten en kaarten van Midden Afrika vanaf ongeveer 1860 behoren tot de verzameling.
De ligging van de sporen van de Nederlandse en buitenlandse spoor- en tramwegen zijn gedocumenteerd door het maken van enkele honderden eigen netkaarten en traject-, emplacement- en situatietekeningen.

Filmarchief

Het digitaal toegankelijk filmarchief bestaat uit een dertigtal films – in lengte variërend van 2 tot 50 minuten
over veelal verdwenen treinen en trams.

Ga naar het filmarchief

Vervoerbewijzen

Deze verzameling telt 10 000-en spoor- en tramkaartjes: naast enkele-reizen en retourtjes nog veel andere soorten. Er is een beschrijving  beschikbaar van de aanwezige vervoerbewijzen.
Naast vervoerbewijzen zijn er honderden stuks documentatie, zoals tarieffolders, dienstvoorschriften, modellenboeken en boeken en tijdschriftartikelen over dit onderwerp. Van dit materiaal is ook een inventaris (link = http://www.nvbs.com/leden/toon.php?pag=CollVervSpoorPDFInv) beschikbaar. Ook zijn er een overzicht van de aanwezige stations, haltes en reisbureau’s met bijbehorende codes en afkortingen van de Nederlandse Spoorwegen en een overzicht van de ingangsdata van tarieven met de daarbij gebruikte symbolen en codes (link = http://www.nvbs.com/leden/toon.php?pag=CollVervSpoorPDFBun). De NVBS beschikt ook over een uitgebreide verzameling tramkaartjes van bijna alle trambedrijven die ooit in Nederland en haar voormalige koloniën hebben bestaan.

Beschrijving collectie spoorwegvervoerbewijzen