Schenken en nalaten

Al sinds haar oprichting in 1931 verzamelt de NVBS documentatie over het (Nederlandse) spoor- en tram­bedrijf. In de afgelopen 90 jaar heeft de NVBS belangrijke en waardevolle collecties opgebouwd. De Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) en de NVBS Bibliotheek houden dit culturele erfgoed met veel liefde en aandacht in stand.

Met uw steun helpt u om de collecties voor de toekomst te behouden en uit te bouwen. U kunt steunen door:

  • een financiële gift of legaat,
  • door uw eigen verzameling na te laten.

Schenken en nalaten in geld

De Stichting NVBS-Railverzamelingen is erkend als culturele ANBI (culturele algemeen nut beogende instelling). Een gift mag u daarom aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Vanwege de status van culturele ANBI mag u de aftrek bovendien met een factor 1,25 vermenigvuldigen. Ook hoeft de SNR geen erfbelasting te betalen over een legaat of erfenis. Lees meer over de ANBI-status van de SNR.

Ook een gift aan de vereniging NVBS is fiscaal aftrekbaar, maar alleen bij een periodieke schenking.

De precieze regels voor fiscale aftrek van giften vindt u op de website van de Belastingdienst: Zijn giften aan goede doelen aftrekbaar?

Legaat of erfstelling

U kunt de NVBS en/of de SNR ook opnemen in uw testament en begunstigen door een legaat of een erf­stelling. De SNR is als ANBI-instelling over legaten geen erfbelasting verschuldigd. Het gehele bedrag komt in dat geval de SNR ten goede.

Een daarvoor te gebruiken tekst is: Hierbij legateer ik aan de Stichting NVBS-Railverzamelingen, gevestigd te Den Haag (of: de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen, gevestigd te Den Haag) een bedrag van € xxxx.

Wanneer u een gift of legaat overweegt, bijvoorbeeld voor een specifiek doel, bekijken we graag in samen­spraak de mogelijkheden.

Schenken en nalaten van uw verzameling

Breng – net als veel andere spoor- en tramliefhebbers al deden – uw collectie onder bij de NVBS: uw boeken bij de NVBS Bibliotheek, uw documentatie en beeldmateriaal bij de Stichting NVBS-Railverzamelingen. Bibliotheek en Railverzamelingen zijn steeds geïnteresseerd in het ontvangen van waardevolle zaken die een uitbreiding kunnen zijn voor de bestaande collecties.

Mocht u overwegen uw verzameling na te laten aan de NVBS, informeer daarover uw nabestaanden of leg dit vast in een testament of codicil. Voor het nalaten van beeldmateriaal is het ook van belang om naast de overdracht van het fysieke of digitale materiaal de overdracht van auteursrechten schriftelijk vast te leggen. Wij helpen en adviseren u graag.

Vragen?

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of een gesprek over de mogelijkheden, neem dan contact op met:

Wilt u op korte termijn een verzameling overdragen, neem dan contact op met onze coördinator schenkingen (Karel van Ipenburg), schenkingen@nvbs.com.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 december 2023.