Documentatie

Deze collectie is ondergebracht in de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR).

Spoor Nederland en voormalige koloniën

Op spoorgebied omvat onze collectie een grote verscheidenheid aan bedrijfsdrukwerk, reglementen, voorschriften en dienstregelingen van NS en zijn voorgangers. Enkele topstukken uit de verzameling zijn:

  • Opgave van het tijdsverloop der verschillende ritten van Haarlem naar Amsterdam, van en met den 1 Junij tot en met den 15 July 1840
  • Locomotiefkronieken 1892-1921, met de levensloop van alle HSM-stoomlocomotieven in die jaren
  • ‘Album van locomotieven en tenders’ van NCS, HSM, SS en NS
  • BVS – bedieningsvoorschriften van stations en baanvakken.

Tram Nederland en voormalige koloniën

De zeer omvangrijke verzameling tram- en metrodocumentatie bevat documenten die het openbaar vervoer beschrijven van eind jaren 1850 tot “gisteren”. Van sommige trambedrijven is bijzonder veel aanwezig, van andere vrijwel niets. Te denken is aan lijsten van het rollend materieel, al dan niet voorzien van beschrijvingen en correspondentie met overheidsinstanties; ook roosters en dienstberichten zijn aanwezig.

Verder is er een groot aantal dienstregelingen aanwezig in de vorm van dagbladadvertenties, affiches, boekjes en grafieken, waardepapieren en jaarverslagen. Tenslotte naast andere zaken veel door de bedrijven uitgegeven publieksfolders en dergelijke, natuurlijk vooral afkomstig van de drie stads­tram­bedrijven uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Bijzondere deelcollecties voor de hard core liefhebber zijn onder andere de door W.A. Askamp over­geschreven krantenberichten, voornamelijk uit Haagse en Arnhemse dagbladen; correspondentie van tramwegbelangstellenden uit de oertijd van onze vereniging; grote delen van de gigantische verzameling NZH-zaken van G.J. de Swart en de documentatie die door H.J.A. Duparc is bijeengebracht (waarbij ook Nederlands-Indië redelijk is vertegenwoordigd, naast een overstelpende hoeveelheid Amsterdams materiaal).

Al deze zaken zijn voor de NVBS-leden en andere serieus geïnteresseerden in te zien. Maak wel eerst een afspraak met de beheerder!

Krantenknipsels

Zowel op spoor- als op tramgebied is een uitgebreide hoeveelheid krantenknipsels aanwezig. De knipsels bieden in veel gevallen een fascinerend ooggetuigenverslag van gebeurtenissen op railgebied in zowel de oertijd van het railvervoer als in het recente verleden. In verband met de vele bronnen en media die tegenwoordig beschikbaar zijn bevat de verzameling alleen knipsels gedateerd vóór 1 januari 2000.

Inventarissen

Gereed zijn inmiddels de volgende inventarissen van de collecties:

Documentatie tramwegen

Documentatie spoorwegen


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 januari 2023.