Tekeningen en kaarten

Deze collecties zijn ondergebracht in de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR).

Materieeltekeningen

De collectie bevat een groot aantal fabrieks- en bedrijfstekeningen – zowel origineel als in kopie – uit binnen- en buitenland, teruggaand tot aan de 19e eeuw. Maar ook meer recent materieel is aanwezig. Daarnaast bevat de collectie diverse tekeningen afkomstig uit allerlei bronnen en van zeer wisselende kwaliteit.

Een groep enthousiaste NVBS-leden, samenwerkend als het Bureau Materieeltekeningen, heeft in het verleden aan de hand van archiefmateriaal lijntekeningen op schaal 1:45 en 1:65 gemaakt van spoor- en tram­materieel. Deze tekeningen zijn opgenomen in de Railatlas.

Kaarten en bouwtekeningen

De collectie omvat een flinke verzameling topografische kaarten vanaf 1870 tot heden. Daarnaast ook originele kaarten van de meeste Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven. Ook beschikken we over een speciale Oorlogskartering Nederland en over de bekende spoorwegkaarten van de Hogere Bedrijfsschool NS en van het Departement van Waterstaat. Ook buitenlandse kaarten, waaronder een bijzondere serie Duitse kaarten en kaarten van Midden-Afrika vanaf ongeveer 1860 behoren tot de collectie.

Een groep enthousiaste leden, samenwerkend in het Bureau Railatlas, heeft in de loop jaren de sporen­liggingen van de Nederlandse en buitenlandse spoor- en tramwegen gedocumenteerd door het maken van eigen netkaarten, traject-, emplacement- en situatietekeningen.

Een deel van deze tekeningen vind je in de Railatlas. Daarin vind je ook ander kaartmateriaal, zoals een serie emplacementstekeningen van de Rijnspoor.

Inventarissen

Inventarissen van materieeltekeningen:

Voor netkaarten en emplacementstekeningen zie de digitale Railatlas.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 juni 2022.