Beeld en geluid

Deze collectie wordt beheerd door de Stichting NVBS Railverzamelingen.

De collectie

Onze collectie beeld en geluid telt honderdduizenden afbeeldingen, enkele honderden films en een beperkte serie geluidsfragmenten. Voor het grootste deel betreft dit eigen opnamen van onze leden. Maar ook prentbriefkaarten, pers-, fabrieks- en bedrijfsfoto’s werden door leden verzameld en vervolgens aan ons geschonken. Uit de oudste tijden glasnegatieven en (vooral) ansichtkaarten, uit meer recente tijden vooral dia’s en in toenemende mate ook digitale foto’s.

Lees meer

Beeldbank

Een gestaag groeiend deel van ons beeldmateriaal wordt ontsloten via de beeldbank.

De volledige beeldbank met alle foto’s kun je vooralsnog bereiken via de oude website

Ben je op zoek naar foto’s van een bepaald onderwerp, zoek dan eerst in de beeldbank. Vind je daarin onvoldoende materiaal van je gading, naam dan contact op met de beheerder van de voor jouw onderwerp meest in aanmerking komende fotocollectie. (De diacollectie en de negatievencollectie zijn maar beperkt ontsloten en toegankelijk.)

Fotobureau

Foto’s kunnen worden besteld via het Fotobureau. Voor thuisgebruik en commercieel gebruik gelden verschillende voorwaarden en tarieven.

Lees meer

Filmarchief

Van ons filmarchief is een deel te vinden in het digitaal filmarchief. Het aantal op deze manier toegankelijke films wordt geleidelijk uitgebreid.

In het verleden zijn enige films uitgebracht op dvd. Deze dvd’s kunnen worden geleend bij de bibliotheek.

Originele films worden niet uitgeleend omdat het om uniek en kwetsbaar materiaal gaat. Ben je op zoek naar bewegend beeld over een bepaald onderwerp, neem dan contact op met de beheerder van het filmarchief.

Lees meer

Beheerders

Foto’s spoorwegen Nederland Erikjan Sachse fotospoornl@nvbs.com
Foto’s spoorwegen buitenland Remmo Statius Muller fotospoorbuit@nvbs.com
Foto’s tramwegen Nederland René Platjouw fototramnl@nvbs.com
Foto’s tramwegen België, Luxemburg, Frankrijk Maurits van Witsen fototrambel@nvbs.com
030-6924275
Foto’s tram overig buitenland Toon van Liempt fototrambuit@nvbs.com
024-3236812
Diacollectie vacature diatheek@nvbs.com
Digitale foto’s vacature digitaal@nvbs.com
Negatievencollectie Gerard de Graaf, Robert Sirks fotonegatieven@nvbs.com
Film- en geluidarchief Nico Spilt filmarchief@nvbs.com
Lees meer