Auteursrechten

De beeldbank, de railatlas en het digitaal filmarchief zijn publicaties van de Stichting NVBS-Rail­verzamelingen (SNR).

Alle rechten op de databases, de metadata, de afbeeldingen, de films, de filmbewerking en de teksten (‘content’) zijn voorbehouden aan SNR en/of aan de overige rechthebbenden. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of anderszins commercieel te exploiteren is niet toegestaan zonder toestemming van SNR en de overige rechthebbenden. Iedere poging om de watermerken uit de afbeeldingen of films te verwijderen is uitdrukkelijk verboden.

De SNR heeft geprobeerd rechthebbenden van de opgenomen afbeeldingen in de beeldbank en de railatlas te achterhalen. Mocht je van mening zijn rechten op bepaalde documenten te kunnen doen gelden, dan verzoeken wij je met ons contact op te nemen via snr-beeldbank@nvbs.com.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14 december 2023.