Auteursrechten

De Beeldbank, de Railatlas en het Digitaal Filmarchief zijn publicaties van de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR). Alle rechten op de databases, de metadata, de afbeeldingen, de films, de filmbewerking en de teksten (′content) zijn voorbehouden aan SNR en/of aan de overige rechthebbenden. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel te exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van SNR en de overige rechthebbenden. Iedere poging om de watermerken uit de afbeeldingen of films te verwijderen is uitdrukkelijk verboden.
Wil je een verzoek doen voor gebruik van een document in een papieren publicatie of op een website, kijk dan verder op fotobureau. Voor gebruik van de films, stuur dan een e-mail naar filmarchief@nvbs.com.
De SNR heeft geprobeerd rechthebbenden van de opgenomen documenten in de Beeldbank en de Railatlas te achterhalen. Mocht je van mening zijn rechten op bepaalde documenten te kunnen doen gelden, dan verzoeken wij je met ons contact op te nemen via snr-beeldbank@nvbs.com.