ANBI gegevens

De Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR) wordt door de Belastingdienst  aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat SNR geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan de SNR aftrekbaar  (binnen de daarvoor geldende regels).

ANBI

Naam: Stichting NVBS Railverzamelingen

RSIN nummer: 8118.73.390

Contactgegevens: zie hiernaast waar brengen we die onder

Bestuurssamenstelling: zie hierboven waar brengen we die onder

Beleidsplan: Het SNR-bestuur heeft het Beleidsplan 2015-2018 vastgesteld op 28 april 2015.
Dit Beleidsplan is hier in pdf-vorm beschikbaar.

Beloningsbeleid: De Stichting is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden, de conservator en alle medewerkers voeren onbezoldigd hun werkzaamheden uit.

Doelstelling: deze is opgenomen in de statuten (artikel 1.4 en 1.5). De statuten vindt u hier als pdf-bestand. die worden dus aangepast – de nieuwe versie moet t.z.t. geplaatst worden

Verslag uitgeoefende activiteiten: Een verslag van deze activiteiten is te vinden in het integrale NVBS jaarverslag van de lopende periode. Deze vindt u hier als pdf-bestand.

Financiële verantwoording: De jaarrekening is opgenomen in het integrale NVBS jaarverslag van de vorige periode. Deze vindt u hier als pdf-bestand.