ANBI-gegevens

De Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat SNR geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan de SNR aftrekbaar, binnen de daarvoor geldende regels.

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/anbi.

ANBI
Naam Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR)
RSIN-nummer 8118.73.390
Contactgegevens Zie deze pagina.
Bestuurssamenstelling Zie deze pagina.
Beleidsplan Het SNR-bestuur heeft op 28 april 2015 het Beleidsplan 2015-2018 vastgesteld.
Beloningsbeleid De Stichting is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden, de conservator en alle medewerkers voeren onbezoldigd hun werkzaamheden uit.
Doelstelling De doelstelling is opgenomen in de Statuten van de SNR (artikel 1.4 en 1.5), zoals goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van de NVBS van 7 april 2018.
Verslag uitgeoefende activiteiten Een verslag van deze activiteiten is te vinden in het laatst verschenen integrale NVBS-jaarverslag.
Financiële verantwoording De jaarrekening is opgenomen in het laatst verschenen integrale NVBS-jaarverslag.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 september 2019.