SNR

Beeld en geluid

Deze collectie is ondergebracht in de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR). De collectie Onze collectie beeld en geluid telt honderdduizenden afbeeldingen, meer dan duizend films en een verzameling geluidopnamen. Voor het grootste deel betreft dit eigen opnamen van onze leden. Maar ook prentbriefkaarten, pers-, fabrieks- en bedrijfsfoto’s werden door leden verzameld en vervolgens aan ons geschonken. …

Lees verder

Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR)

De NVBS heeft vanaf 2003 al haar verzamelingen, met uitzondering die van de bibliotheek, ondergebracht in een juridisch onafhankelijke stichting, de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR). De voornaamste overweging om een aparte stichting op te richten is het beschermen en bijeenhouden van de collectie in het geval de NVBS als vereniging in financiële of andere problemen mocht …

Lees verder