SNR

Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR)

De NVBS heeft vanaf 2003 al haar verzamelingen, met uitzondering die van de bibliotheek, ondergebracht in een juridisch onafhankelijke stichting, de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR). De voornaamste overweging om een aparte stichting op te richten is het beschermen en bijeenhouden van de collectie in het geval de NVBS als vereniging in financiële of andere problemen mocht …

Lees verder