Railagenda’s

Bijeenkomsten en activiteiten van de NVBS worden aangekondigd in de agenda op deze website.

Andere evenemen­ten in de hobby­sfeer vind je in de railagenda van NVBS Actueel. Tips voor deze agenda zijn altijd welkom.

In de spooragenda van Railforum worden bijeenkomsten vermeld die interessant zijn voor professionals en andere belang­stellenden in de spoor­wereld. Ook de NVBS is bij deze agenda aan­gesloten.

Dagvers nieuws vind je op de Facebook-pagina van de NVBS.