Bestuur en diensten

De NVBS bestaat uit een aantal organisatieonderdelen en diensten die hulp en/of informatie bieden aan leden en niet leden. Al deze organisatieonderdelen draaien met de inzet van vrijwilligers. Wil je ook bijdragen aan het succes en uitbouw van de NVBS, meld je dan aan als vrijwilliger of kijk op onze vacaturepagina.

Het NVBS Hoofdbestuur

Hoofdbestuur

Het NVBS-hoofdbestuur bestaat uit 6 leden.
Van links naar rechts: Henk de Bruijne, Martin Bos, Gerrit Nieuwenhuis (voorzitter), Gerrit Reuvekamp, Frits van Buren (secretaris) en Ronald Schuitemaker (penningmeester).

Hoofdbestuur NVBS

Internetdienst

Het technisch beheer en het onderhoud van deze website gebeurt door onze eigen Internetdienst. Ook deze dienst kent alleen maar vrijwilligers. De Internetdienst helpt bij het realiseren van wensen vanuit de NVBS met betrekking tot deze website en beantwoordt vragen over de website en de vormgeving daarvan.

De ingang van de NVBS in station Amersfoort

Huisvesting

Onze facilitaire dienst Huisvesting verzorgt de goede gang van zaken in de NVBS Centraal ruimten in het station Amersfoort.
Zij draagt onder andere zorg voor het beheer van de ruimten en zij beheert de centrale agenda. Verder zorgt zij voor zaken die je aanwezigheid in NVBS Centraal veraangenamen zoals koffie en thee.

Ledenservice en communicatie

Kalendercommissie

Boeken en filmcommissie

Op de Rails

Op de Rails is al sinds de oprichting van de NVBS in 1931 het maandblad van de vereniging. Tegenwoordig met zo’n 50 bladzijden per nummer, brengt Op de Rails – natuurlijk met veel foto’s – verenigingsnieuws, veel spoornieuws en artikelen onder andere over de geschiedenis en de techniek van spoor- en tramwegen in binnen- en buitenland. Bij het verenigingsnieuws kondigt de NVBS bij voorbeeld reizen en excursies aan, Ook vinden in Op de Rails aankondigingen en besprekingen plaats van in de NVBS-winkel verkrijgbare boeken.

Heb je foto's voor Op de Rails?

Nieuwsbrief NVBS Actueel

NVBS Actueel is de maandelijkse digitale nieuwsbrief voor leden en niet-leden van de NVBS. Hierin vind je nieuws over activiteiten van de NVBS, zoals bijeenkomsten en excursies. Verder interviews met boeiende mensen uit de railwereld, fototips, zoekplaatjes, ideeën voor vakanties en meer. Een abonnement is gratis. Je krijgt NVBS Actueel dan elke maand via de mail. Maar je kunt alle verschenen nummers ook lezen op deze website.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief

Geschillencommissie

geschillencommissie@nvbs.com

Ledenadministratie

Om een vereniging als de NVBS goed te laten functioneren is de ledenadministratie van groot belang. De ledenadministratie verzorgt alles rondom de gegevens van onze leden, zorgt dat deze gegevens up-to-date blijven. Zij maakt de verzendlijsten voor Op de Rails en andere overzichten.

Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR)

De NVBS heeft in 2003 al haar verzamelingen, behalve de Bibliotheek, ondergebracht in een juridisch onafhankelijke stichting, de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR). In 2012 zijn ook het Fotobureau, de Fotorondzendingen, het Bureau Railatlas en het Bureau Materieeltekeningen onderdeel geworden van de SNR.

Stichting NVBS-Excursies (SNE)

Het maken van reizen of excursies naar railgebonden activiteiten zoals museumspoorlijnen, musea, infrastructurele werken of het bezoeken aan spoor- of trambedrijven is al sinds 1931 een onderdeel geweest van de verenigingsactiviteiten.

Inmiddels zijn deze activiteiten ondergebracht in een aparte stichting: de Stichting NVBS-Excursies (SNE). Dit is het reisbureau van de NVBS. De SNE organiseert voor de leden van de NVBS en introducés spoor- en tramexcursies in binnen- en buitenland.