Bestuur en diensten

De NVBS bestaat uit een aantal organisatieonderdelen en diensten die hulp en/of informatie bieden aan leden en niet leden. Al deze organisatieonderdelen draaien met de inzet van vrijwilligers. Wil je ook bijdragen aan het succes en uitbouw van de NVBS, meld je dan aan als vrijwilliger of kijk op onze vacaturepagina.

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de NVBS bestaat uit Henk de Bruijne (tweede penningmeester), Jan Post (penningmeester), Gerrit Nieuwenhuis (voorzitter), Hans Dominicus (tweede secretaris) en Frits van Buren (secretaris).

Informatie over de bestuursleden

Internetdienst

Het technisch beheer en het onderhoud van deze website gebeurt door onze eigen Internetdienst. Ook deze dienst kent alleen maar vrijwilligers. De Internetdienst helpt bij het realiseren van wensen vanuit de NVBS met betrekking tot deze website en beantwoordt vragen over de website en de vormgeving daarvan.

Over deze website
De ingang van de NVBS in station Amersfoort

Huisvesting

Onze facilitaire dienst Huisvesting verzorgt de gang van zaken in de NVBS Centraal ruimten in het station Amersfoort. Zij draagt onder andere zorg voor het beheer van de ruimten en zij beheert de centrale agenda. Verder zorgt zij voor de zaken die je aanwezigheid in NVBS Centraal veraangenamen zoals koffie en thee. Mailadres huisvesting@nvbs.com.

Lees meer over NVBS Centraal

Ledenservice en communicatie

Mailadres info@nvbs.com.

Dit mailadres kun je gebruiken als je een vraag of opmerking hebt en niet weet aan wie je die moet richten. Je krijgt snel een reactie.

Kalendercommissie

Deze commissie stelt de jaarlijkse NVBS-kalender samen. Mailadres kalender@nvbs.com.

Boekencommissie

Deze commissie coördineert de uitgave van NVBS-boeken. Contactpersoon Henk de Bruijne (hoofdbestuur).

Op de Rails

Op de Rails is sinds de oprichting van de NVBS in 1931 het maandblad van de vereniging. Tegenwoordig met zo’n 50 bladzijden per nummer, brengt Op de Rails – natuurlijk met veel foto’s – verenigingsnieuws, veel spoornieuws en artikelen onder andere over de geschiedenis en de techniek van spoor- en tramwegen in binnen- en buitenland. Bij het verenigingsnieuws kondigt de NVBS bij voorbeeld reizen en excursies aan. Ook vinden in Op de Rails aankondigingen en besprekingen plaats van in de NVBS-winkel verkrijgbare boeken.

Lees meer over Op de Rails

Nieuwsbrief NVBS Actueel

NVBS Actueel is de maandelijkse digitale nieuwsbrief voor leden en niet-leden van de NVBS. Hierin vind je nieuws over activiteiten van de NVBS, zoals bijeenkomsten en excursies. Verder interviews met boeiende mensen uit de railwereld, fototips, zoekplaatjes, ideeën voor vakanties en meer. Een abonnement is gratis. Je krijgt NVBS Actueel dan elke maand via de mail.

Je kunt alle tot nog toe verschenen nummers lezen op www.nvbs-actueel.com.

Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief

Geschillencommissie

geschillencommissie@nvbs.com

Ledenadministratie

Om een vereniging als de NVBS goed te laten functioneren is de ledenadministratie van groot belang. De ledenadministratie verzorgt alles rondom de gegevens van onze leden en zorgt dat deze gegevens up-to-date blijven. Zij maakt de verzendlijsten voor Op de Rails en andere overzichten. Mailadres ledenadministratie@nvbs.com.

Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR)

De NVBS heeft in 2003 al haar verzamelingen, behalve de Bibliotheek, ondergebracht in een juridisch onafhankelijke stichting, de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR). In 2012 zijn ook het Fotobureau, de Fotorondzendingen, het Bureau Railatlas en het Bureau Materieeltekeningen onderdeel geworden van de SNR.

Informatie over de SNR

Stichting NVBS-Excursies (SNE)

Het maken van reizen of excursies naar railgebonden activiteiten zoals museumspoorlijnen, musea, infrastructurele werken of het bezoeken aan spoor- of trambedrijven is al sinds 1931 een onderdeel van de verenigingsactiviteiten. Inmiddels zijn deze activiteiten ondergebracht in een aparte stichting: de Stichting NVBS-Excursies (SNE). Dit is het reisbureau van de NVBS. De SNE organiseert voor de leden van de NVBS en introducés spoor- en tramexcursies in binnen- en buitenland.

Informatie over de SNE