Veiling van memorabilia op railgebied (29 april 2023)

21 februari 2023

Bij de NVBS komen geregeld door schenking of via andere wegen veel interessante zaken op spoor- en tramweggebied binnen, die we zelf niet in Amersfoort kunnen bewaren. Deze memorabilia op railgebied proberen wij opnieuw onder te brengen bij onze leden.

Om een ieder een kans te geven wordt op zaterdag 29 april 2023 in NVBS Centraal in Amersfoort een veiling gehouden, die om 13.00 uur zal beginnen met om ca. 14.30 uur een pauze. Vanaf 12.00 uur kunt u de kavels bekijken. Dat kan ook op deze website, waar vanaf eind maart een kavellijst met foto’s van de kavels te bekijken is.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn, mogen via een ander aanwezig lid (eventueel telefonisch) mee­bieden. Het lid dat voor een ander een bod uitbrengt is wel tot de directe betaling na afslag gehouden alsof hij zelf heeft geboden. De kavel wordt direct na afslag afgerekend tegen het geboden bedrag zonder opslagen. Betaling per PIN is mogelijk. Afvoer en transport van het gekochte dient de koper te verzorgen, in bewaring geven is niet mogelijk. Zie ook het veilingreglement hieronder.

Mochten er vragen zijn, bel dan een van de organisatoren: Karel van Ipenburg (0650805193) of veiling­meester Karel Hoorn (0705111365).

Veilingreglement

 1. De kavels worden per nummer geveild; indien de foto meer afzonderlijke stukken bevat (dan is wordt het nummer gevolgd door enige letters) worden deze wel afzonderlijk geveild.
 2. De veilingmeester bepaalt de volgorde van de kavels.
 3. In bijzondere gevallen kunnen kavels worden teruggenomen.
 4. Kavels kunnen voorzien zijn van een minimum bod, wordt dit niet geboden dan wordt de kavel teruggenomen.
 5. De kavel wordt verkocht aan de hoogste bieder.
 6. Bieden geschiedt door duidelijk handopsteken, waarop de veilingmeester het direct opvolgende bedrag afroept.
 7. Een bod mag vergezeld gaan door een te noemen bedrag dat hoger mag zijn dan het direct opvolgende bod (z.g. sprongbod)
 8. Bieden:
  – het laagste bod is één euro, wordt tot € 20 met steeds 1 euro verhoogd
  – na het bereiken van € 20 steeds met € 2,50 hoger
  – na het bereiken van € 50 steeds met € 5 hoger
 9. Het afgeslagen bod dient direct te worden afgerekend, in contanten of per pin, als regel wordt de kavel ook direct bij de koper gebracht.
 10. Het is toegestaan om via een aanwezig lid (eventueel telefonisch) te bieden tijdens het veilen van een kavel. Ook die tussenpersoon is gehouden aan punt 9.
 11. Personen die bij de veiling betrokken zijn mogen ook meebieden.
 12. Kopers zorgen zelf voor het meenemen  van de gekochte kavel.
 13. Bij geschillen beslist een vooraf aan te wijzen persoon met een bestuursfunctie in de vereniging.