Veiling

Ongeveer eenmaal per jaar organiseert de NVBS-winkel een veiling van spoor- en tramcuriosa. De veiling is niet bedoeld voor boeken en tijdschriften, tenzij het een heel bijzondere uitgave betreft. Indien sprake is van een veiling kondigen wij deze ruim van te voren aan en staan de kavels met foto op de website.

Informatie over de veiling van 29 april 2023. Hier vind je ook een kavellijst met foto’s.

Veilingreglement

 1. De kavels worden per nummer geveild, zie de kavellijst.
 2. De veilingmeester bepaalt de volgorde van de kavels.
 3. In bijzondere gevallen kunnen kavels worden teruggenomen.
 4. Kavels kunnen voorzien zijn van een minimum bod; wordt dit niet geboden dan wordt de kavel teruggenomen.
 5. De kavel wordt verkocht aan de hoogste bieder.
 6. Bieden geschiedt door het omhooghouden van het biednummer, waarop de veilingmeester het nummer en het daaropvolgende bedrag afroept.
 7. Een bod mag vergezeld gaan door een te noemen bedrag dat hoger mag zijn dan het direct opvolgende bod (z.g. sprongbod)
 8. Bieden:
  – het laagste bod is één euro, wordt tot € 20 met steeds 1 euro verhoogd
  – na het bereiken van € 20 steeds met € 2,50 hoger
  – na het bereiken van € 50 steeds met € 5 hoger
 9. Het afgeslagen bod dient direct te worden afgerekend, in contanten of per pin; als regel wordt de kavel ook direct bij de koper gebracht.
 10. Het is toegestaan om via een aanwezig lid (eventueel telefonisch) te bieden tijdens het veilen van een kavel. Ook die tussenpersoon is gehouden aan punt 9.
 11. Personen die bij de veiling betrokken zijn mogen ook meebieden.
 12. Kopers zorgen zelf voor het meenemen  van de gekochte kavel.
 13. Bij geschillen beslist een vooraf aan te wijzen persoon met een bestuursfunctie in de vereniging.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 april 2023.