Terugblik op de Algemene Ledenvergadering 2021

19 september 2021

Op zaterdag 18 september 2021 kon, bijna twee-en-een-half jaar na de vorige, weer een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

In het Spoorwegmuseum kwamen ruim 100 leden bijeen. Zo’n 25 leden vergaderden mee via de livestream die online real-time de zaalvergadering bij hen thuis bezorgde. Deze vergaderwijze was een nouveauté. De toekomstwaarde moet blijken uit de feedback. Voor de voorzitter en de zaal was het wel wennen…

Vooruitlopend op het verslag van de vergadering een paar besluiten uit deze ALV:

  • Tot Lid van Verdienste werden benoemd Han Duijve, Jan Haasdijk, Ciril van Hattum en Erik van Lunteren.
  • Als nieuwe bestuursleden werden gekozen: Martin Bos, Karel van Hilten (secretaris), René Jongerius (penningmeester), Adriaan Pothuizen (voorzitter), Bas Schenk en Kees Wielemaker.
  • Besluiten waarvan het de bedoeling was die te nemen in de ALV van 2020 werden op één na alle bekrachtigd.
  • De begrotingen 2021 en 2022 kregen instemming, en de contributie voor 2022 is bepaald op € 64,50. Er was aandacht voor de toch wel zorgelijke ontwikkeling in het ledental en de financiën.

De eerstvolgende ALV zal op 14 mei 2022 worden gehouden. Plaats nog te bepalen, datum onder voor­behoud.

Vijf van de zes nieuwe bestuursleden: Kees Wielemaker, Adriaan Pothuizen, Karel van Hilten, Bas Schenk en René Jongerius. Martin Bos deed via de livestream mee aan de ALV en staat daarom niet op de foto. Foto: Sjoerd Bekhof.