Hoofdbestuur

We staan elke maand op de tweede pagina van Op de Rails in het colofon genoemd. We laten regelmatig ons gezicht zien bij afdelingsbijeenkomsten, in NVBS Centraal, bij SNE-reizen en andere spoorse activiteiten in alle delen van de wereld. Maar wie zijn nu eigenlijk de mensen in het hoofdbestuur? Hieronder vind je een korte beschrijving.

Het hoofdbestuur van de NVBS: Henk de Bruijne (tweede penningmeester), Jan Post (penningmeester), Gerrit Nieuwenhuis (voorzitter), Hans Dominicus (tweede secretaris) en Frits van Buren (secretaris).

Derk Doeven, bestuurslid sinds de ALV van 13 april 2019, is op 12 oktober 2019 overleden.


Gerrit Nieuwenhuis

In 1966 had ik wat ondersteuning nodig voor de wiskunde op de middelbare school. Een student in Heemstede heeft mij daarbij met succes geholpen en mij meteen per 1 januari 1967 lid laten worden van de NVBS. Dat betekent dat ik mijn 60-jarig NVBS-jubileum over enkele jaren hoop te vieren.

Van 1984 tot en met 2001 heb ik bij NS gewerkt, waarbij mijn grootste interesse uit ging naar het goederenvervoer. Toen ik bij NS ging werken was de toekomst voor het goederenvervoer niet rooskleurig. Vanaf 1990 werd een nieuwe strategie uitgedacht, waarbij het vervoer zich vooral op de haven van Rotterdam ging richten. Ook de besluitvorming over de Betuweroute heb ik van nabij mee mogen maken.

Het werken bij NS heeft het ook mogelijk gemaakt om mijn laatste functie, namelijk docent logistiek aan de Hogeschool Rotterdam invulling te geven. In deze functie had ik weer veel te maken met de haven van Rotterdam. Sinds 1 september 2018 ben ik met pensioen.

Binnen de NVBS heb ik van 1983 tot 2011 als medewerker activiteiten verricht voor de winkel; eerst in Leiden, later Voorschoten en Amersfoort. Ook kom ik voor lezingen bij verschillende afdelingen. In de loop der jaren heb ik ook een aantal boeken op spoorgebied geschreven.

Lees meer

Frits van Buren

Ik ben in 1948 in Velp (Gld.) geboren. Zoals bij veel NVBS-ers is mijn belangstelling voor de spoorwegen al heel jong gewekt: bij de elektrificatie van de IJssellijn in 1953. In Utrecht heb ik scheikunde gestudeerd en ben daar ook gepromoveerd met als onderwerp brandstofcellen, de techniek die nu gebruikt wordt in de Alstom Coradia iLint treinstellen. Daarna heb ik bijna 35 jaar tot mijn pensionering op 1 december 2013 gewerkt bij Dow Chemical in Terneuzen.

Toen kwam er voldoende tijd om in april 2014 lid te worden van het Hoofdbestuur. Eerst als tweede secretaris en vanaf eind 2016 als eerste secretaris. Naast spoor- en tramwegen heb ik nog een groot aantal andere liefhebberijen waaronder de ook zeer actief beoefende fotografie.

Mail voor het secretariaat van het Hoofdbestuur kan naar secretariaat@nvbs.com.

Lees meer

Henk de Bruijne

Als zoon van een echte spoorman kwam ik al vroeg in aanraking met trein en tram. Ik ben vlakbij het toenmalige eindpunt van Lijn 5 op de Schieweg in Rotterdam opgegroeid, waar toen de prachtige okerkleurige vierassers dienst deden (mijn geboortejaar is 1960). Vanwege het vrije reizen ging ik al op jonge leeftijd per trein naar Spanje en Italië en naar de Engelse zuidkust. De enorme stations in Parijs en Londen en het overstappen – per metro van het ene naar het andere station – maakten een grote indruk op mij. Het slapen in een couchette was natuurlijk helemaal een avontuur.

Na een studie economie in Rotterdam kwam in het bankwezen terecht. Inmiddels ben ik vooral actief als bestuurder in de pensioenfondswereld. In mijn carriere heb ik 12 jaar in het buitenland gewoond en had ik het geluk om te wonen in steden met een bijzonder uitgebreid en gevarieerd lokaal railvervoer: Milaan, Praag, Seoul en Athene. In eerstgenoemde stad ging ik in Peter-Witt-trams naar kantoor.

In Seoul leerde ik een Engelsman kennen die betrokken was bij de bouw van de AREX tussen de twee vliegvelden Incheon en Gimpo. Mijn sluimerende interesse voor railvervoer werd direct aangewakkerd door de vele gesprekken en samen met hem heb ik het laatste deel van de Transsiberie-lijn “gedaan” (Chabarovsk – Vladivostok).

Spoedig na terugkeer in Nederland in 2009 ben ik vanzelfsprekend lid geworden van de NVBS. Mijn interesse ligt vooral op het gebied van internationale treinreizen en grootstedelijke tram- en lightrail-netwerken. Graag trek ik erop uit om zelf systemen te bezoeken en te ervaren. Daarnaast lees ik boeken en tijdschriften en bezoek ik websites over railvervoer. Het is altijd een uitdaging om bij een bezoek aan de NVBS-winkel te Amersfoort met een lege tas het pand te verlaten.

Lees meer

Jan Post

In IJmuiden, waar mijn vader bij de Hoogovens werkte, ben ik in 1956 geboren. Veel familie woonde in Den Haag en in de zestiger jaren was dat de vakantie: een paar weken bij de familie logeren. Geen straf, want zo heb ik de PCC’s en de NVBS (sinds 1969) ontdekt.

Na de middelbare school in Beverwijk en de economiestudie bij de HES in Amsterdam (dagelijks treinen Bwk-Asd v.v.) heb ik een vijftal jaren bij de overheid gewerkt. Toch trok het staal mij meer en in 1983 startte ook ik bij de Hoogovens. Binnen Hoogovens/Corus/Tata heb ik aardig wat “gezworven” door management-teams van diverse business units heen, in binnen- en buitenland. Met name het werken in India was fascinerend, mede vanwege de enorme tegenstellingen in de maatschappij aldaar alsmede het omgaan met lokale gebruiken. Zeer verrijkend!

Sinds mijn zelfgekozen vroege pensionering in 2016 woon ik met mijn vrouw in Amersfoort. Na 50 jaar “consumerend” lid geweest te zijn wilde ik nu wat gaan doen voor de NVBS, en daar was de vacature voor penningmeester. Het hebben van voldoende financiële middelen en daardoor continuïteit is bij de meeste verenigingen een heikel punt. Ik wil mij daarom, met het kader en het HB, inzetten voor de leden. Het gaat immers niet om het (deel)belang van geledingen of afdelingen of besturen; het overstijgende belang is dat van de leden middels de continuïteit van onze mooie vereniging!

Jan Post is begin augustus 2019 tot het bestuur toegetreden als penningmeester. Zijn formele benoeming vindt plaats in de ALV van 9 mei 2020. Alle digitale correspondentie voor de penningmeester kan naar penningmeester@nvbs.com.

Lees meer

Hans Dominicus

Lid van het bestuur sinds de ALV van 13 april 2019. Tweede secretaris.

Lees meer