Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur bestaat na de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2022 uit de volgende zes leden:

Martin Bos

Met bouwjaar 1955 kwam ik jong in aanraking met het spoor, sneltreinen van Groningen naar Rotterdam en Blauwe Engels naar Loppersum. Nadat ik in 1976 lid werd van de NVBS, ging ik in 1985 voor het eerst met een reis van het Excursie­bureau mee. Daarna werd ik actief bij de vereniging: Excursiebureau, Hoofdbestuur, Kalendercommissie en nog wat meer. Toen het dringende verzoek kwam of ik weer lid van het HB wilde worden kon ik niet weigeren. Er is genoeg te doen met een leuk team.

René Jongerius (penningmeester)

Geboren in Utrecht in 1952. Als zoon van een spoorman ben ik waarschijnlijk vroegtijdig besmet met het spoorvirus. Sinds 1971 ben ik NVBS-lid. Mijn belang­stelling ligt vooral bij spoorwegveiligheid, seinwezen en infrastructuur. Daarover zijn in Op de Rails de nodige artikelen van mijn hand verschenen; ook een boek in de NVBS-reeks. Niets vind ik leuker dan in archieven en bibliotheken te graven naar informatie over die onderwerpen. Vanaf 2011 heb ik samen met anderen de NVBS-Beeldbank opgebouwd. Ik heb natuurkunde gestudeerd en ben in dat weten­schaps­gebied ook gepromoveerd. Daarna heb ik in het hoger onderwijs en onder­zoek allerlei beleids- en directiefuncties vervuld, onder andere op het gebied van financiën en ICT.

Adriaan Pothuizen (voorzitter)

Geboren in Hilversum in 1948 en wonend tegenover NVBS-lid nr 31 (Dolf Blokker) bleek ik van meet af aan “railgeïnteresseerd”. Mijn lagere school stond naast de vroegere remise van de Gooische Tram. Vanaf 1961 NVBS-lid (toentertijd moest je 13 zijn om lid te mogen worden!). Na mijn studie Nederlands recht ben ik in dienst van NS getreden en heb bij en voor NS en het Spoorwegpensioenfonds tot 2018 veel functies vervuld. Ik was ook gemeentelijk ombudsman (Bunschoten, Soest). Hobbymatig heb ik veel gedaan voor (de Vrienden van) het Spoorwegmuseum, de SHM, de Vereniging Historisch Railvervoer Nederland en (binnen NVBS-verband) de SNR. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het behoud van de NVBS als toekomst­vaste, democratische en (inter-)actieve liefhebbersclub.

Sander Ruys (secretaris)

Geboren in Den Haag in 1952 is een van mijn vroegste herinneringen de Blauwe Tram naar Scheveningen. In 1969 kwam ik de NVBS op het spoor en werd meteen lid. Op de Rails, ook de oude jaargangen, en de NVBS-boekenreeks verslond ik. In 1985 ontmoette ik tijdens de Bedrijfsauto RAI Frits van der Gragt. Die ontmoeting leidde nog dat jaar tot mijn toetreden tot het Hoofdbestuur van de NVBS, van 1988 tot 1990 als voorzitter. Tussen 1999 en 2018 ben ik lid geweest van de Geschillen­commissie, gelukkig een zeer rustig bestaan. Sinds 1990 ben ik voorzitter van de Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen, vergelijkbaar met de SNR. Na onder andere advocaat en bedrijfsjurist te zijn geweest, ben ik ruim dertig jaar werkzaam in de rechtspraak, sinds mijn pensionering eind 2018 parttime. Daarnaast vervul ik verschillende bestuursfuncties buiten het railgebied. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk houden en toekomstbestendig maken van de NVBS, een vereniging die ten slotte al meer dan 90 jaar voor velen een belangrijke rol vervuld bij de beleving van de spoor- en tramwegbelangstelling.

Bas Schenk

In 1951 ter wereld gekomen in het westen van Rotterdam. De tram naar Schiedam was het dichtstbijzijnde railvervoer en oma woonde even verderop waar drie tramlijnen passeerden. Ik heb er vaak de wagennummers zitten noteren. Per 1 januari 1966, op 14-jarige leeftijd, ben ik lid geworden van de NVBS, via de tentoonstelling van de NVBS in het gemeentearchief over 60 jaar elektrische tram in Rotterdam. Na mijn studie Civiele Techniek in Delft ben ik gaan werken bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en vervolgens, na een paar jaar, overgestapt naar Rijkswaterstaat. Op verschillende plaatsen in het land, voornamelijk in het westen van het land, functies vervuld bij RWS. In 2016 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Voor de NVBS heb ik me vanaf de jaren tachtig ingezet als redacteur tram van Op de Rails. In die periode kwam het jaarboek Trams van Uitgeverij De Alk op mijn pad, en al meer dan dertig jaar schrijf ik jaarlijks, met Maurits van den Toorn, een boek vol over alles wat er met de tram in Europa aan de hand is. Sinds 2011 ben ik voorzitter van Stichting RoMeO, de organisatie die de museumtrams in Rotterdam in beheer heeft. Naast deze bestuursrol in de stichting heb ik ook een bestuurdersfunctie op de vierasser.

Kees Wielemaker

Bouwjaar 1957 en opgegroeid in Kruiningen, in de nabijheid van het vroegere intercity-station Kruiningen-Yerseke alwaar de daar passerende en rangerende treinen al vroeg mijn aandacht trokken. Toen ik mij op 13-jarige leeftijd als kandidaat-juniorlid mocht aanmelden bij de NVBS heb ik mij niet lang bedacht en werd een abonnement op Donald Duck fluks omgezet in het lidmaatschap van de NVBS, daartoe aangezet door een tv-reportage over een NVBS-excursie naar de vroegere NFLS-lijnen in Friesland. Een jaar later startte de Stoomtrein Goes-Borsele (toen nog Stoomtram geheten) haar activiteiten en ook daar meldde ik mij aan. Daar kreeg ik de kans op te klimmen tot het niveau van leerling-stoom­machinist. Overigens ben ik nog altijd als vrijwilliger aan de SGB verbonden, maar nu in een witteboorden-functie. Omdat ik erg geloof in de kracht van samenwerking ben ik ook jarenlang bestuurslid en voorzitter geweest van de vereniging Historisch Railvervoer Nederland en ben ik secretaris van de stichting Mobiele Collectie Nederland. Natuurlijk moest er ook brood op de plank komen: na een functie in het onderwijs ben ik tientallen jaren werkzaam geweest bij (educatieve) uitgeverijen. Toen dat tot een einde kwam, had ik het kunstje zo vaak afgekeken dat ik dacht ‘dat kan ik ook’ en ben ik een zeer bescheiden eigen uitgeverijtje begonnen. Een hoogtepunt op dit gebied was dat mijn tweede (en vooralsnog laatste) boekuitgave een nummer kreeg in de NVBS-boekenreeks: het enige keurmerk in Nederland op het gebied van railpublicaties.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2022.