Verslagen en reglementen

Verslagen

Verslag Algemene Ledenvergadering 2022 (concept) (pdf)

Jaarverslag 2021 (pdf)

Verslag Algemene Ledenvergadering 2021 (pdf)

Jaarverslag 2020 (pdf)

Jaarverslag 2019 (pdf)

Jaarverslag 2018 (pdf)

Jaarverslag 2018 – verkorte versie (pdf)

Jaarverslag 2017 (pdf)

Jaarverslag 2017 – verkorte versie (pdf)

Plannen

Beleidsplan 2014-2018 (pdf)

Statuten en reglementen

Statuten NVBS per 17 juni 2022 (pdf)

Huishoudelijk reglement NVBS per 14 mei 2022 (pdf)

Privacy-reglement NVBS

Procedures

Declaratieproces (pdf) | Declaratieformulier (xls)

Benoeming ereleden en leden van verdienste (pdf)

Gedragslijn bij overlijden van een lid (pdf)

Handboek NVBS (momenteel niet beschikbaar i.v.m. actualisering)


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 november 2022. Contact: secretariaat@nvbs.com.