Verslagen en reglementen

Verslagen

Verslag Algemene Ledenvergadering 2022 (concept) (pdf)

Jaarverslag 2021 (pdf)

Verslag Algemene Ledenvergadering 2021 (pdf)

Jaarverslag 2020 (pdf)

Jaarverslag 2019 (pdf)

Jaarverslag 2018 (pdf)

Jaarverslag 2018 – verkorte versie (pdf)

Jaarverslag 2017 (pdf)

Jaarverslag 2017 – verkorte versie (pdf)

Plannen

Beleidsplan 2014-2018 (pdf)

Statuten en reglementen

Statuten NVBS zoals deze luiden per 17 juni 2022 (pdf)

Huishoudelijk reglement NVBS zoals dit luidt per 14 mei 2022 (pdf)

Privacy-reglement NVBS

Procedures

Handboek NVBS (tijdelijk niet beschikbaar i.v.m. actualisering)

Declaratieproces (pdf)

Declaratieformulier (xls)


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 juni 2022. Contact: secretariaat@nvbs.com.