NVBS Verslagen en reglementen

Jaarverslag 2017 Download (pdf)
Jaarverslag 2017 – verkorte versie Download (pdf)
Algemene Ledenvergadering 2019 Download (pdf)
Jaarverslag 2018 Download (pdf)
Jaarverslag 2018 – verkorte versie Download (pdf)
Beleidsplan 2014-2018 Download (pdf)
Statuten NVBS Download (pdf)
Huishoudelijk reglement NVBS Download (pdf)
Privacy-reglement NVBS Download (pdf)