Stemformulier ALV oktober 2020

Wilt u eerst meer informatie, zoals een toelichting op de vragen op dit stemformulier, lees dan deze pagina.

Alleen NVBS-leden kunnen stemmen. Invullen van uw lidnummer (zes cijfers) is verplicht. U kunt voor, tegen of blanco stemmen. Onthouden van stemming kan ook: dan vult u geen vakje in.