Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

Tijd en locatie

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op zaterdag 14 mei 2022. Aanvang: 13 uur, zaal open vanaf 12.30 uur. Locatie: Hotel Haarhuis, tegenover station Arnhem Centraal.

Agenda en vergaderstukken

  • Jaarverslag 2021 (pdf). Tevens concept-verslag Algemene Ledenvergadering 18 september 2021 en voorstellen bijgestelde begroting 2022, begroting 2023 en contributie 2023.
  • Ad agendapunt 15. Het HB stelt voor om Sander Ruys te benoemen als opvolger van Karel van Hilten. Cv van Sander Ruys (pdf).

Volmachtformulier (pdf)

Zie verder ook het verenigingsnieuws in Op de Rails.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 april 2022. Contact: secretariaat@nvbs.com.