Winkel zoekt penningmeesters

10 januari 2021

De NVBS-winkel is op zoek naar twee personen die samen het penningmeesterschap willen vervullen. De reden is dat de huidige penningmeester om persoonlijke redenen zijn werkzaamheden heeft neergelegd.

We zoeken mensen met kennis van het boekhoudprogramma Exact of de bereidheid zich dat programma eigen te maken. Kassa’s en webwinkel kennen inmiddels in hoge mate een geautomatiseerde administratie. De bedoeling is om bij gebleken geschiktheid tot twee penningmeesters te komen met vaste afspraken over een taakverdeling. Twee personen zijn gewenst, omdat ook de functie van de huidige administrateur een nieuwe vorm krijgt. De taakverdeling zal zodanig opgezet worden dat zij elkaars vervanger kunnen zijn. Accuratesse en het kunnen samenwerken binnen een team van 30 medewerkers horen hierbij.

Als je hiervoor voelt kun je je voor nadere informatie en aanmelding wenden tot de beheerder van de NVBS-winkel: Karel Hoorn, 070-5111365, of via hoornkarel@gmail.com.