Stroomlijnstoomlocomotieven (wissel­expositie)

6 maart 2024

In de jaren dertig kwamen elektrische- en dieseltractie sterk op. De stoomlocomotief kreeg een gestroom­lijnd uiterlijk om de luchtweerstand te verminderen. Er ontstond een wedloop om de hoogste snelheid te bereiken. Veel landen hebben hun eigen stroomlijnstoomlocomotief. Meestal als sluitstuk van de ont­wikkeling van de stoomtractie.

In een van de vitrines in NVBS Centraal toont Peter Doove een aantal modellen uit zijn collectie die de ontwikkeling van de stroomlijnstoomlocomotief illustreren.

Lees meer over de wisselexposities in Amersfoort