Op de Rails – juli 2023

15 juli 2023

Het julinummer 2023 van Op de Rails is verschenen. Uit de inhoud:

  • Spoorwegen in en om Amsterdam (vervolg). Door Michiel ten Broek.
  • Groene dwarsliggers. Door Jan Roos.
  • De Rhätische Bahn in de 21ste eeuw. Door Gerrit Nieuwenhuis.
  • De tram in Leeuwenstad Braunschweig. Door Maurits van den Toorn.

Verder zoals altijd veel nieuws over tram en spoor in binnen- en buiten­land, en natuurlijk over de NVBS zelf.

Onverhoopte problemen met de verzending kun je melden aan ledenadministratie@nvbs.com.

Lees meer over Op de Rails.

NVBS-kalender 2023 was de laatste

De NVBS-kalender zal niet langer worden uitgebracht (zie Op de Rails juli 2023, blz. 362). Dit is een van de kosten­besparings­maatregelen die het Hoofdbestuur met instemming van de Algemene Leden­vergadering heeft genomen vanwege de financiële positie van de NVBS. Een oriëntatie op mogelijkheden om de zeker gewaardeerde inhoud van de kalender (korte rijk­geïllustreerde artikelen) toch te publiceren heeft geen alternatief opgeleverd. De kalender­commissie heeft ook nog gekeken om de kalender tegen betaling uit te brengen. Omdat een kleinere oplage snel duurder wordt en heel lastig is in te schatten hoeveel mensen hem dan zouden kopen, heeft het Hoofdbestuur deze mogelijkheid als te riskant afgewezen.

Lees meer over de NVBS-kalender.