De NVBS-kalender

Van 1948 t/m 2023 (behalve in 2004) gaf de NVBS elk jaar een kalender uit.

De eerste NVBS-kalender bestond uit zes bladen met op elk blad een nog niet gepubliceerde foto op spoor- of tramweggebied in het formaat 13×18 cm, afgedrukt op fraai kunst­drukpapier. Prijs 1,90 gulden, voor leden 1,50 gulden. Later werden de kalenders groter, omvangrijker en kleurrijker – en natuurlijk duurder.

In 2011, toen de NVBS 80 jaar bestond, veranderde de kalender van opzet. Het maandelijks kalendarium ging naar tweewekelijks, het aantal bladen naar 26. Hierdoor ontstond ruimte voor meer foto’s en meer informatie rond het motief van de grote foto. Leden kregen de kalender in het najaar gratis thuisgestuurd, andere liefhebbers konden zo’n kalender kopen.

NVBS-kalender 2023 was de laatste

De NVBS-kalender zal na 2023 niet meer worden uitgebracht (zie Op de Rails juli 2023, blz. 362). Dit is een van de kosten­besparings­maatregelen die het hoofdbestuur met instemming van de Algemene Leden­vergadering heeft genomen vanwege de financiële positie van de NVBS. Een oriëntatie op mogelijkheden om de zeker gewaardeerde inhoud van de kalender (korte rijk­geïllustreerde artikelen) toch te publiceren heeft geen alternatief opgeleverd. De kalender­commissie heeft ook nog gekeken om de kalender tegen betaling uit te brengen. Omdat een kleinere oplage snel duurder wordt en het heel lastig is in te schatten hoeveel mensen hem dan zouden kopen, heeft het hoofdbestuur deze mogelijkheid als te riskant afgewezen.

Digitale kalenders

Hieronder vind je een aantal NVBS-kalenders in pdf-formaat:

Kalender 2011

Kalender 2012

Kalender 2013

Kalender 2014

Kalender 2015

Kalender 2016

Kalender 2017

Kalender 2018

Kalender 2019

Kalender 2020

Kalender 2021

Kalender 2022

Kalender 2023

De NVBS-kalender werd samengesteld door de kalendercommissie, kalender@nvbs.com.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 augustus 2023.