In 2023 nieuwe bestuursleden nodig

18 december 2022

Bestuursleden zitten voor (maximaal) 4 jaar. In 2023 zullen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) twee bestuurszetels te bezetten zijn.

Daarom maakt het NVBS-bestuur graag kennis met leden die in de periode 2023-2027 in een invloedrijke rol willen bijdragen aan het plaveien van de weg naar het 100-jarig bestaan van de NVBS in 2031.

Over de verdeling van de portefeuilles binnen het vanaf mei 2023 hopelijk uit 7 personen bestaande bestuur is enig overleg mogelijk, kennis van zaken van informatisering is een pré.

Over de twee vacatures kan informatie worden ingewonnen bij de voorzitter, Adriaan Pothuizen, via voorzitter@nvbs.com.

Wie zich kandidaat wil stellen is bij voorkeur vóór mei 2021 lid van de NVBS geworden. Hij/zij is bereid om kennismakingsgesprekken met zittende bestuursleden te voeren. Het bestuur bepaalt in maart 2023 wie het aan de ALV als kandidaat wil voordragen.