Belangrijke schenking materieel­tekeningen

22 mei 2024

De Nederlandse Vereniging van Modelbouwers (NVM) heeft de SNR een omvang­rijke collectie materieeltekeningen geschonken. Het gaat om naar schatting zo’n 150 blauwdrukken op groot formaat die oorspronkelijk behoorden tot het archief van de Technische Hogeschool (nu Universiteit) Delft. De oudste tekeningen dragen nog de aanduiding Polytechnische School. Het betreft stoom­locomotieven van NS en voorlopers.

De NVBS bezit reeds lang een aantal tekeningen uit de TH-collectie, maar dat zijn zogenaamde ensemble-tekeningen, ook wel algemeen-plantekeningen genoemd.  Deze aanwinst betreft juist tekeningen van onderdelen van de machines, veelal vervaardigd door de fabriek.

Medio mei zijn de eerste tekeningen in Amersfoort gearriveerd en is er een begin gemaakt met de registratie, waarna ze zullen worden toegevoegd aan de collectie. Naar verwachting zal in de loop van  dit jaar een geheel bijgewerkte catalogus – ook met veel nieuwe tekeningen van naoorlogs NS-materieel – op de NVBS-website worden geplaatst. Tot die datum kunnen de tekeningen helaas nog niet worden ingezien.

Wij zijn het bestuur van de NVM bijzonder erkentelijk voor deze schenking!

Dirk Eveleens Maarse

HSM 1101-1104 (NS 7401-7404)

Lees meer over de collectie tekeningen en kaarten van de SNR.