Algemene Ledenvergadering 2023

16 januari 2023

De Algemene Ledenvergadering van de NVBS wordt op zaterdag 6 mei 2023 in Deventer gehouden. Aanvang 13.30 uur, zaal open vanaf 13.00 uur.

De agenda voor deze ALV wordt gepubliceerd in het aprilnummer van Op de Rails en op de website van de NVBS.

Voorstellen over onderwerpen die niet in artikel 17 van het Huishoudelijk reglement zijn genoemd, kunnen tot uiterlijk 1 april 2023 door ten minste vijftig leden, schriftelijk en ondersteund door de namen en handtekeningen van deze leden, worden ingediend bij het Hoofdbestuur.

Martin Bos en Sander Ruys treden tijdens de ALV 2023 af als lid van het Hoofdbestuur. Naast hun opvolging is de benoeming van een zevende bestuurslid beoogd. Het Hoofdbestuur zal in het aprilnummer van Op de Rails en op de website kandidaten stellen voor de vervulling van de vacatures. Ten minste vijftig leden kunnen aan de ALV een voorstel doen tot het vervullen van een vacature in het Hoofdbestuur. Een dergelijk voorstel kan tot uiterlijk 1 april a.s. door ten minste vijftig leden, schriftelijk en ondersteund door de namen en handtekeningen van deze leden, worden ingediend bij de secretaris van het Hoofdbestuur.

In 2023 nieuwe Hoofdbestuursleden nodig

Er zijn in de ALV drie vacatures in het Hoofdbestuur te vervullen. Als opvolgers van Martin Bos en Sander Ruys zoekt het HB naar een bestuurslid dat zich zal richten op de ICT binnen de vereniging en naar een secretaris van het HB. Voor het zevende bestuurslid, dat het “Nieuw Elan” vorm zal geven, is een kandidaat gevonden. Het Hoofdbestuur komt graag in contact kandidaten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Adriaan Pothuizen: voorzitter@nvbs.com.