Informatie over de Algemene Ledenvergadering 2021

15 juli 2021

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2021 vindt plaats op zaterdag 18 september 2021 in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Kandidaat-bestuursleden

Op 10 juli 2021 heeft het interim-HB in een stafvergadering aan 24 vertegenwoordigers van afdelingen (15) en geledingen (10 waarvan 1 ook voor een afdeling aanwezig was) uitleg gegeven over de verwikkelingen in de afgelopen periode en de gevolgen ervan. Tot aan de ALV op 18 september “past een interim-bestuur op de winkel”. Unaniem steunden de vertegenwoordigers de wens om niet om te kijken, maar vooruit, bij voorkeur eensgezind.

Stafvergadering 10 juli in Amersfoort. Foto: René Platjouw.

In de ALV wordt een nieuw “definitief” bestuur gekozen en benoemd. Het interim-HB heeft in de staf­vergadering bekend gemaakt wie het voordraagt voor die bestuursfuncties: Martin Bos, Karel van Hilten, René Jongerius, Adriaan Pothuizen, Bas Schenk en Kees Wielemaker.

In de NVBS-statuten (art.23) staat dat ten minste vijftig leden …. aan de algemene ledenvergadering een voorstel (kunnen) doen voor de vervulling van een vacature in het Hoofdbestuur. Een dergelijk voorstel dient ten minste een maand voor de maand waarin de algemene ledenvergadering wordt gehouden, schriftelijk te worden ingediend bij het Hoofdbestuur.

Dit betekent dat een eventueel voorstel als in artikel 23 bedoeld, uiterlijk 31 juli 2021 bij de secretaris ingediend moet worden; het origineel met namen, lidmaatschapsnummers en echte handtekeningen via PostNL (Stationsplein 47, 3818 LE Amersfoort) en veiligheidshalve een kopie digitaal (via secretariaat@nvbs.com).

Opmerking: er zijn geen kandidaten volgens deze procedure aangemeld.

De bestuurskandidaten

Martin Bos

Met bouwjaar 1955 kwam ik jong in aanraking met het spoor, sneltreinen van Groningen naar Rotterdam en Blauwe Engels naar Loppersum. Nadat ik in 1976 (?) lid werd van de NVBS, ging ik in 1985 voor het eerst met een reis van het Excursiebureau mee. Daarna werd ik actief bij de vereniging: Excursiebureau, Hoofdbestuur, Kalendercommissie en nog wat meer. Toen het dringende verzoek kwam of ik weer lid van het HB wilde worden kon ik niet weigeren. Er is genoeg te doen met een leuk team.

Karel van Hilten

Geboren in Utrecht in 1946 fietste ik regelmatig als jongen naar het station om met een perronkaartje het station te betreden en ik ging dan zitten kijken naar het spoorgebeuren. Na een aantal jaren van verminderde belangstelling werd ik in begin 1980 lid van de Tramweg Stichting en in 1981 lid van de NVBS. Mijn werk in het onderwijs liet niet al te veel ruimte voor andere zaken, maar ik werd er weer bij betrokken door de “chef” van de SNR-afdeling Tram Overig Buitenland (TOB), Pim v.d. Kuijlen – die mij later zelfs wist te bewegen de – toen nog Sectie – Hart van Brabant te gaan leiden, wat ik 10 jaar deed. Ik bleef betrokken bij TOB, heb het beheerdersoverleg (BEHOV) nu een paar jaar voorgezeten en sinds een aantal jaren ben ik ook sinds 2014 een fan van de reizen die door de SNE worden georganiseerd. Ik hoop te bereiken de NVBS een zekere plaats in de toekomst te geven.

René Jongerius

Geboren in Utrecht in 1952. Als zoon van een spoorman ben ik waarschijnlijk vroegtijdig besmet met het spoorvirus. Sinds 1971 ben ik NVBS-lid. Mijn belangstelling ligt vooral bij spoorwegveiligheid, seinwezen en infrastructuur. Daarover zijn in Op de Rails de nodige artikelen van mijn hand verschenen; ook een boek in de NVBS-reeks. Niets vind ik leuker dan in archieven en bibliotheken te graven naar informatie over die onderwerpen. Vanaf 2011 heb ik samen met anderen de NVBS-Beeldbank opgebouwd. Ik heb natuurkunde gestudeerd en ben in dat wetenschapsgebied ook gepromoveerd. Daarna heb ik in het hoger onderwijs en onderzoek allerlei beleids- en directiefuncties vervuld, onder andere op het gebied van financiën en ICT.

Adriaan Pothuizen

Geboren in Hilversum in 1948 en wonend tegenover NVBS-lid nr 31 (Dolf Blokker) bleek ik van meet af aan “railgeïnteresseerd”. Mijn lagere school stond naast de vroegere remise van de Gooische Tram. Vanaf 1961 NVBS-lid (toentertijd moest je 13 zijn om lid te mogen worden!). Na mijn studie Nederlands recht ben ik in dienst van NS getreden en heb bij en voor NS en het Spoorwegpensioenfonds tot 2018 veel functies vervuld. Ik was ook gemeentelijk ombudsman (Bunschoten, Soest). Hobbymatig heb ik veel gedaan voor (de Vrienden van) het Spoorwegmuseum, de SHM, de Vereniging Historisch Railvervoer Nederland en (binnen NVBS-verband) de SNR. Nu de NVBS in stormachtig weer is verzeild wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het behoud van de NVBS als toekomstvaste, democratische en (inter-) actieve liefhebbersclub.

Bas Schenk

In 1951 ter wereld gekomen in het westen van Rotterdam. De tram naar Schiedam was het dichtstbijzijnde railvervoer en oma woonde even verderop waar drie tramlijnen passeerden. Ik heb er vaak de wagennummers zitten noteren. Per 1 januari 1966, op 14-jarige leeftijd, ben ik lid geworden van de NVBS, via de tentoonstelling van de NVBS in het gemeentearchief over 60 jaar elektrische tram in Rotterdam. Na mijn studie Civiele Techniek in Delft ben ik gaan werken bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en vervolgens, na een paar jaar, overgestapt naar Rijkswaterstaat. Op verschillende plaatsen in het land, voornamelijk in het westen van het land, functies vervuld bij RWS. In 2016 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Voor de NVBS heb ik me vanaf de jaren tachtig ingezet als redacteur tram van Op de Rails. In die periode kwam het jaarboek Trams van Uitgeverij De Alk op mijn pad, en al meer dan dertig jaar schrijf ik jaarlijks, met Maurits van den Toorn, een boek vol over alles wat er met de tram in Europa aan de hand is. Sinds 2011 ben ik voorzitter van Stichting RoMeO, de organisatie die de museumtrams in Rotterdam in beheer heeft. Naast deze bestuursrol in de stichting heb ik ook een bestuurdersfunctie op de vierasser.

Kees Wielemaker

Bouwjaar 1957 en opgegroeid in Kruiningen, in de nabijheid van het vroegere intercity-station Kruiningen-Yerseke alwaar de daar passerende en rangerende treinen al vroeg mijn aandacht trokken. Toen ik mij op 13-jarige leeftijd als kandidaat-juniorlid mocht aanmelden bij de NVBS heb ik mij niet lang bedacht en werd een abonnement op Donald Duck fluks omgezet in het lidmaatschap van de NVBS, daartoe aangezet door een tv-reportage over een NVBS-excursie naar de vroegere NFLS-lijnen in Friesland. Een jaar later startte de Stoomtrein Goes-Borsele (toen nog Stoomtram geheten) haar activiteiten en ook daar meldde ik mij aan. Daar kreeg ik de kans op te klimmen tot het niveau van leerling-stoom­machinist. Overigens ben ik nog altijd als vrijwilliger aan de SGB verbonden, maar nu in een witteboorden-functie. Omdat ik erg geloof in de kracht van samenwerking ben ik ook jarenlang bestuurslid en voorzitter geweest van de vereniging Historisch Railvervoer Nederland en ben ik secretaris van de stichting Mobiele Collectie Nederland. Natuurlijk moest er ook brood op de plank komen: na een functie in het onderwijs ben ik tientallen jaren werkzaam geweest bij (educatieve) uitgeverijen. Toen dat tot een einde kwam, had ik het kunstje zo vaak afgekeken dat ik dacht ‘dat kan ik ook’ en ben ik een zeer bescheiden eigen uitgeverijtje begonnen. Een hoogtepunt op dit gebied was dat mijn tweede (en vooralsnog laatste) boekuitgave een nummer kreeg in de NVBS-boekenreeks: het enige keurmerk in Nederland op het gebied van railpublicaties.