Algemene Leden­vergadering: uitslag stemming

23 oktober 2020

Vanwege de corona-omstandigheden vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) dit jaar digitaal plaats.

Basis voor deze vergadering was het jaarverslag 2019 (pdf).

De agenda en de toelichting daarop vind je op deze pagina.

Tot en met 9 oktober 2020 konden er vragen worden ingestuurd. Die vragen, met de antwoorden van het bestuur, staan eveneens op deze pagina. Aan de agenda is ook een amendement van de kalender­commissie toegevoegd.

In de periode 19 t/m 22 oktober 2020 kon er worden gestemd. Ook dat gebeurde digitaal, via een formulier dat tijdens deze dagen op de website stond.

Klik hier voor de uitslag van de stemming.