Afdeling Den Haag, tweemaal 60 jaar…

13 mei 2019

Maandag 13 mei 2019. Het was weer feest bij de afdeling Den Haag. Niet vanwege een presentator die er een dolle boel van maakte, niet bij het binnenhalen van de duizendste bezoeker van het jaar, nee dat niet, maar wél vanwege het kunnen huldigen van twee van onze verenigingsleden die al 60 jaar of zelfs langer onafgebroken aan de NVBS verbonden zijn.

Het Hoofdbestuur wees onze afdeling hierop en stelde speldjes en cadeaubonnen beschikbaar, de afdeling deed daar nog een bloemenboeket bij, zodat deze heren na deze avond zeker niet met lege handen huiswaarts keerden …

Op maandagavond 13 mei 2019 werden voorafgaand aan de geplande presentatie de heren E. van Laar en G.J. in ’t Veen door voorzitter Paul Muré naar voren geroepen en kort toegesproken. Daarna volgden het opspelden van het NVBS-speldje, het overhandigen van de cadeaubon en van de bloemenattentie. Beide 60-jarigen toonden zich gelukkig met het feit dat hier op deze manier aandacht aan werd besteed. De bijgaande foto’s geven een en ander weer.

De heer In ‘t Veen kwam na afloop nog met enthousiaste verhalen over hoe hij bij toeval ooit van het bestaan van de NVBS had gehoord. (Via een quiz op de radio, waar kennelijk een NVBS-lid zijn kennis kon spuien; hij heeft toen gauw de naam ‘NVBS’ opgeschreven en contact gelegd!) Ook de opheffing van de Blauwe Tram heeft destijds veel indruk op hem gemaakt. In de jaren daarvoor had hij zelfs een abonnement gekocht, niet omdat hij zoveel moest reizen, maar om maar zo vaak mogelijk in de Blauwe Tram te kunnen zitten. Tot het in 1961 allemaal voorbij was…

De heer Van Laar was om een andere reden eigenlijk heel verbaasd vanwege deze huldiging op dit moment. In zijn dankwoord memoreerde hij nu zelfs al 66 jaar lid te zijn in plaats van de veronderstelde 60 jaar, want al vanaf 1953! Evert van Laar is op landelijk niveau binnen de NVBS geen onbekende. Al vele jaren houdt hij zich als mede-beheerder bezig met het verenigingsarchief in Amersfoort. Daaraan besteedt hij minimaal een dag per week. Uit dien hoofde is de vereniging hem ook veel dank verschuldigd!

Mogen beide jubilarissen nog lang in goede gezondheid van de NVBS-activiteiten getuige kunnen zijn.

Namens het afdelingsbestuur: Erik Herbschleb

De heer In ’t Veen ontvangt uit handen van Paul Muré een cadeaubon; het speldje is al opgeprikt.

De heer Van Laar krijgt z’n speldje uitgereikt.

Beide jubilarissen zijn in de bloemetjes gezet. Foto’s: Erik Herbschleb.

Lees meer over de NVBS-afdeling Den Haag.