Zaal: Christus Triumfatorkerk
Juliana van Stolberglaan 154
Den Haag
Toon op kaart
Routebeschrijving

Christus Triumfatorkerk,
Juliana van Stolberglaan

Start routbeschrijving

Afdeling Den Haag

Bijeenkomsten

In de maanden september t/m mei zijn er op de 2e, 4e en eventueel 5e maandag bijeenkomsten in de grote zaal van de Christus Triumfator­kerk, Juliana van Stolberglaan 154 te Den Haag.

De zaal is geopend vanaf 19.00 uur, het programma begint altijd om 19.45 uur en eindigt omstreeks 22.30 uur.
Te laat komen of te vroeg weggaan wordt door velen als storend ervaren. U wordt dus dringend verzocht tijdig aanwezig te zijn. Roken in het gebouw is niet toegestaan en mobiele telefoons dienen tijdens de presentatie uitgeschakeld te zijn.

Ter dekking van de zaalhuur en overige kosten bedraagt de entreeprijs € 3,50 voor leden en € 4,00 voor niet-leden.

Lees meer

Agenda

Lees meer

Bereikbaarheid

Vanaf station Den Haag Centraal of station Laan van NOI:
HTMbuzz: buslijn 23, halte Juliana van Stolberglaan
HTMbuzz: buslijn 24, halte Laan van NOI
ConneXXion: buslijn 43, halte Laan van NOI
HTM: tramlijnen 2 en 6, halte Oostinje
RandstadRail: Station Laan van NOI, 8 min. lopen

De Christus Triumfatorkerk ligt tegenover de haltes van de HTM-lijnen 2, 6 en 23.
Parkeren is in de omliggende straten gratis.

Lees meer

Van het bestuur

Net als in voorgaande seizoenen proberen wij voor het najaar van 2019 weer de nodige variatie aan programma’s te bieden, met hopelijk voor elk wat wils.

Het aantal bezoekers van onze programma’s ligt gemiddeld op iets meer dan 50 per avond. Het totale aantal bezoekers in een jaar ligt al een paar jaar op meer dan 1.000. We zijn daar best een beetje trots op en we hopen natuurlijk dat we dit vast kunnen houden. Dat zal vooral ook aan u liggen, als vaste of incidentele bezoeker. Wij zijn altijd weer blij als u er bent!

Daarbij zullen we steeds proberen om u niet alleen een interessant programma te bieden, maar er ook voor te zorgen dat u elkaar in een prettige sfeer kunt ontmoeten en contact kunt onderhouden met andere belangstellenden. Wij nodigen u daarom weer van harte uit om onze bijeenkomsten te bezoeken! Natuurlijk mag u ook iemand meebrengen die een keer een bijeenkomst wil bijwonen. Misschien is de varia-avond eind december 2019 daarvoor wel heel erg geschikt.

En tot slot: als u zelf eens iets wilt presenteren of suggesties hebt, laat het gerust weten. Samen met u maken wij er iets moois van.

Lees meer

Afdelingsnieuws

Afdeling Den Haag, tweemaal 60 jaar…

Maandag 13 mei 2019. Het was weer feest bij de afdeling Den Haag. Niet vanwege een presentator die er een dolle boel van maakte, niet bij het binnenhalen van de duizendste bezoeker van het jaar, nee dat niet, maar wél vanwege het kunnen huldigen van twee van onze verenigingsleden die al 60 jaar of zelfs langer onafgebroken aan de NVBS verbonden zijn.

Het Hoofdbestuur wees onze afdeling hierop en stelde speldjes en cadeaubonnen beschikbaar, de afdeling deed daar nog een bloemenboeket bij, zodat deze heren na deze avond zeker niet met lege handen huiswaarts keerden …

Op maandagavond 13 mei 2019 werden voorafgaand aan de geplande presentatie de heren E. van Laar en G.J. in ’t Veen door voorzitter Paul Muré naar voren geroepen en kort toegesproken. Daarna volgden het opspelden van het NVBS-speldje, het overhandigen van de cadeaubon en van de bloemenattentie. Beide 60-jarigen toonden zich gelukkig met het feit dat hier op deze manier aandacht aan werd besteed. De bijgaande foto’s geven een en ander weer.

De heer In ‘t Veen kwam na afloop nog met enthousiaste verhalen over hoe hij bij toeval ooit van het bestaan van de NVBS had gehoord. (Via een quiz op de radio, waar kennelijk een NVBS-lid zijn kennis kon spuien; hij heeft toen gauw de naam ‘NVBS’ opgeschreven en contact gelegd!) Ook de opheffing van de Blauwe Tram heeft destijds veel indruk op hem gemaakt. In de jaren daarvoor had hij zelfs een abonnement gekocht, niet omdat hij zoveel moest reizen, maar om maar zo vaak mogelijk in de Blauwe Tram te kunnen zitten. Tot het in 1961 allemaal voorbij was…

De heer Van Laar was om een andere reden eigenlijk heel verbaasd vanwege deze huldiging op dit moment. In zijn dankwoord memoreerde hij nu zelfs al 66 jaar lid te zijn in plaats van de veronderstelde 60 jaar, want al vanaf 1953! Evert van Laar is op landelijk niveau binnen de NVBS geen onbekende. Al vele jaren houdt hij zich als mede-beheerder bezig met het verenigingsarchief in Amersfoort. Daaraan besteedt hij minimaal een dag per week. Uit dien hoofde is de vereniging hem ook veel dank verschuldigd!

Mogen beide jubilarissen nog lang in goede gezondheid van de NVBS-activiteiten getuige kunnen zijn.

Namens het afdelingsbestuur: Erik Herbschleb

De heer In ’t Veen ontvangt uit handen van Paul Muré een cadeaubon; het speldje is al opgeprikt.

De heer Van Laar krijgt z’n speldje uitgereikt.

Beide jubilarissen zijn in de bloemetjes gezet. Foto’s: Erik Herbschleb.


NVBS Den Haag verwelkomt de 1000e bezoeker van 2018!

Maandag 10 december 2018. Na twee opeenvolgende jaren – in 2016 en daarna in 2017 – ‘verwend’ te zijn geweest met het kunnen begroeten van de 1000e bezoeker van onze afdelingsavonden, smaakte dat natuurlijk naar meer. Er stonden dit jaar weer 21 avonden gepland, het maximaal haalbare tijdens één kalenderjaar. Soms zijn het namelijk minder avonden als Pasen, Pinksteren, Koningsdag en/of Bevrijdingsdag in de weg zitten.

Al vanaf het begin van 2018 werd er voortdurend gerekend met het aantal bezoekers tot dat moment, en werd de prognose van het al dan niet kunnen halen van nummer 1000, en zo ja: wanneer?, constant bijgesteld. We zullen u met al dat rekenwerk niet vermoeien en slechts de uitkomst ervan met u delen. En die uitkomst was een getal dat voortdurend schommelde, en wel tussen 1034 en zelfs even 1183! Maar in de loop van het tweede halfjaar leek een totaal-aantal van rond de 1060 een steeds reëlere mogelijkheid. En met een gemiddelde van rond de 50 aanwezigen per avond zou de 1000 dus niet worden gehaald tijdens de laatste avond van december, maar al een avond eerder, begin december, de 20e bijeenkomst.

Na 19 avonden stond de teller op 959. Nummer 41 van 10 december zou dus tevens nummer 1000 zijn van het gehele jaar 2018. Dit jaar was er geen ‘weercode: rood’ afgekondigd zoals vorig jaar, toen de teller op datzelfde moment na 19 avonden toevallig óók op precies 959 stond en er maar 13 bezoekers kwamen opdagen. Dit jaar waren het er 47, meer dan de benodigde 41 dus. Rond half acht meldde zich de heer Wim Veerman uit Delft bij het penningmeestertafeltje en vulde op regel 41 zijn gegevens in!

Voordat aan de geplande presentatie over Amerikaanse Interurbans werd begonnen, werd er natuurlijk tijd ingeruimd om aan het bereiken van alwéér een duizendtal de nodige aandacht te besteden. Afdelingsvoorzitter Paul Muré sprak Wim Veerman toe en overhandigde hem een cadeaubon van de NVBS-winkel en een kloeke bos bloemen. De bijgaande foto laat een en ander zien.

Wim Veerman (links) ontvangt een bon en bloemen uit handen van voorzitter Paul Muré. Foto: Erik Herbschleb.


Lees meer