Spoorwegfilatelie

Ronald Slaman (1976) is sinds 2014 lid van de NVBS. Over de tentoonstelling die hij in mei 2023 heeft ingericht schrijft hij: “Naast mijn hobby spoorwegen heb ik nog een aantal andere hobby’s. Een van deze hobby’s is filatelie. Naast een aantal ver­zamelingen van landen (Nederland 1852-1950, Neder­lands-Indië en Nederlands-Nieuw-Guinea) verzamel ik ook postzegels van over de gehele wereld met als onderwerp ‘spoorwegen’. In feite alles wat op rail staat en/of rijdt. Van dit onderwerp verzamel ik ook poststukken, postwaardestukken en poststempels, maar dan alleen uit Nederland. Anders wordt het onderwerp te groot.” ronald.slaman@xs4all.nl


Deze expositie was te zien van mei-oktober 2023.