Rail- en busvervoer

Samengesteld door Rien van Herpen

Elke rail- en busliefhebber beleeft de hobby op zijn eigen manier. Vaak leidt de trambelangstelling ook naar andere vormen van vervoer zoals busvervoer. Velen verzamelen in de loop der tijd materiaal en voorwerpen die betrekking hebben op het eigen interessegebied. Sommige van die zaken vormen na verloop van tijd een (soms waardevolle) verzameling. De waarde ligt vaak vooral in de samenhang of in het belang dat men er zelf aan toekent. Soms is een verzameling uniek en historisch van belang, en soms betreft het alleen zaken waaraan men vooral persoonlijke herinneringen heeft.

Ik heb altijd een belangstelling gehad voor veel aspecten van het rail- en busvervoer in Nederland, België en Duitsland. Activiteiten op het gebied van spoor, tram en bus variëren dan ook van het maken en fotograferen tot het verzamelen van dienst­regelingen, tijdschriften en modelbussen. De belangstelling voor het railvervoer is begonnen in 1975, die voor het busvervoer vooral in het begin van de jaren 80, toen alle kleine busbedrijven werden overgenomen door de grote streek­vervoer­bedrijven. In deze tentoonstelling is een aantal tamelijk willekeurig gekozen dienst­regelingen te zien die in de loop van de tijd zijn uitgegeven. Helaas zijn de laatste jaren dienst­regelingen meestal alleen nog op internet te vinden. Gelukkig geeft een enkel bedrijf ze nog uit maar dat wordt ook steeds minder. Misschien niet altijd heel bijzonder of waardevol, maar des­ondanks leuk om ook eens aan anderen te laten zien. Veel kijkplezier!

Heeft u nog oude busdienstregelingen en doet u er niets mee: ik houd mij aanbevolen. Mijn emailadres is mvanherpen@gmail.com

Rien van Herpen (medewerker NVBS-bibliotheek), februari 2020