Zwitsers smalspoor (vervolg)

Presentatie door Pierre Keulen

Vooraankondiging. Meer informatie volgt.