Van Spinnenweb tot Visgraat

Presentatie door Karel Hoorn

Over de Noord-Zuid-lijn en de wijzigingen in het GVB-tramnet

Na alle vergeefse inspraak van de reizigers in Amsterdam is de Noord-Zuid-lijn gaan rijden en gelijktijdig een forse netwijziging doorgevoerd. Deze werd aangekondigd als de grootse wijziging sinds de paardentram. Er veranderde veel en het merendeel van de reizigers kwam daar op 22 juli 2018 op de halte pas achter. Nu een gewenning is opgetreden gaan we eens kijken naar de huidige situatie en de nieuwe metrolijn.

Het GVB heeft een evaluatie beloofd, maar die is er nog niet. Wel komt er een nota van de SP met de titel “De reiziger aan het woord”. Die is bijna klaar.

Karel Hoorn heeft een uitgebreid programma samengesteld waarin de verschillende lijnwijzigingen in beeld zijn gebracht, inclusief de metrolijn M.52 en de inmiddels uit Amstelveen verdwenen lijn 51. Hij geeft commentaar en toelichting op zijn bekende niet mis te verstane wijze, zowel positief als negatief.

Op 22 juni 2018 kwam de Noord-Zuid-metro in bedrijf. De opdrachtgever van het openbaar vervoer in Amsterdam (de Vervoerregio) vond dit een goede aanleiding om de lijnen eens op te schudden. Met behulp van de in- en uitcheckgegevens, de financiële ruimte en een aantal axioma’s werd het optimale lijnennet bedacht. Zuiver van achter een bureau zonder aandacht voor de historie of het gemak van de passagier. Bekende verbindingen verdwenen en er kwamen geheel nieuwe oplossingen. Ook lijnen geheel buiten de invloedssfeer van de nieuwe metrolijn werden tot groot ongenoegen in negatieve zin meegenomen.

Wat mag u verwachten?

Het programma wordt geopend met een vergelijkend onderzoek naar het waarheidsgehalte van de kreet “De grootste wijziging sinds de Paardentram”. Hierna kijken we naar de wijzigingen in de loop van de lijnen 1, 3, 5 en 7. We nemen u mee langs de routes van de opgeheven lijnen 9,10 en 16. Om niet de hele avond moderne wagens te zien, zijn hier plaatjes – door de jaren heen – gebruikt. Ook de Ferdinand Bolstraat krijgt aandacht.

Een korte blik op het oude en nieuwe metromaterieel vormt de opmaat voor een bezoek aan alle stations van de nieuwe Noord-Zuid-lijn. Dit wordt gelardeerd met wetenswaardigheden. Vervolgens weer naar het tramnet voor de wijzigingen bij lijnen 12 en 14 en de nieuwe lijnen 11 en 19.

Om u op de hoogte te houden van de gebeurtenissen bij te tram kijken we aan het einde van het programma nog naar belangrijke tijdelijke afwijkingen van het nieuwe net inclusief de opheffing van lijn 51 in Amstelveen. Door het hele programma heen benutten we enkele mogelijkheden om een vergelijking tussen foto’s van toen en nu in te voegen.