Van PCC tot Avenio

Presentatie door Jan Vrijs

Let op! Voor deze bijeenkomst is vooraf aanmelding verplicht! Dit i.v.m. de maximale zaalcapaciteit van 15 personen.

Tijdens deze lezing zal aandacht geschonken worden aan meer dan veertig jaar tramexploitatie, waarbij ook andere vormen van openbaar vervoer de revue zullen passeren. We maken een rondgang door Den Haag, Scheveningen, Delft, Voorburg, Leidschendam terwijl ook Randstad Rail niet wordt vergeten. Het omvangrijke museumwagenpark komt ook aan bod en de HTM activiteiten buiten de Haaglanden zullen deze avond besluiten.

Deze lezing vervangt de lezing van Pim van der Kuijlen over de geschiedenis van de tram in Utrecht.

Foto: Tram 5025 van de HTM staat bij de halte Strandweg in Scheveningen klaar voor vertrek naar Station Hollands Spoor als lijn 11. De tram van het type Avenio is in 2015 geleverd door Siemens in Wenen (foto: Jan Vrijs)