Take the interurban

Presentatie door René Platjouw

De VS kenden voor de opkomst van de auto een enorm net van interlokale tramlijnen tussen steden en het platteland, de zogeheten interurbans. Tussen 1890 en 1920 werden duizenden kilometers interlokale tramlijn aangelegd, die na de opkomst van de auto en de bus in een razend tempo weer verdwenen. Sommige voormalige tramlijnen bestaan nog voor goederenvervoer. De Chicago, South Shore & South Bend is de enige interlokale tramlijn die de opheffingen heeft overleefd – hier rijden nu “trams” van het formaat Sprinter en dubbeldekkers. Het programma is een reis door de tijd, met speciale aandacht voor het enorme goederenvervoer per tram en de mislukte pogingen tot modernisering met Highspeeds in Indiana, Bullet-cars in Philadelphia en ElectroLiners tussen Chicago en Milwaukee. Rene Platjouw besteedt in zijn programma speciale aandacht aan enkele grote bedrijven rond Chicago, Philadelphia en Los Angeles (Pacific Electric).