Spoorvervoer in Nederland en rond Dordrecht

Presentaties door Peter Kooiman en Thijs de la Vieter

Deel 1: Spoorvervoer in Nederland 1975-1990

Diapresentatie door Thijs de la Vieter.

Dat wordt weer ouderwets genieten van NS in Berlijns blauw, de opkomende vergeling van het NS-materieel en van materieel wat nu van het toneel is verdwenen.

Deel 2: Spoorvervoer rond Dordrecht 2001-2015

Beamerpresentatie door Peter Kooiman.

Hoewel 2001 en later nog niet zo heel lang geleden is, is er veel veranderd rond het spoorvervoer rondom Dordt. De opkomst van de concurrentie in het goederenvervoer betekende begin 2000 een ware optocht van voor Nederland toen onbekend materieel. Dordrecht is een belangrijk spoorwegknooppunt voor goederen en reizigersvervoer en dat staat garant voor een grote mate van diversiteit in spoorwegmaterieel. Deze avond laten we daar een en ander van zien.