Opstart-bijeenkomst

Een gezellige avond

Alhoewel de toekomst onzeker is, gaan we proberen op dinsdag 21 september a.s. iets te organiseren.
We verwachten in de loop van de zomer meer te kunnen melden over de inhoud van deze bijeenkomst. De nadruk zal in elk geval liggen op het elkaar weer kunnen ontmoeten en bijpraten.