Afdelingsvergadering en meeneemavond

Presentaties door bezoekers

We beginnen deze bijeenkomst als afdelingsledenvergadering met als agendapunten:

  • Opening
  • Benoeming stembureau
  • Vergoeding bestuursleden
  • Verkiezing nieuw bestuur, bestaande uit drie personen
  • Rondvraag

Na de vergadering wordt de avond verder gevuld met meeneemplaatjes en -films. We hebben Wim Vos met de lang uitgestelde cabineritfilm, Peter-Paul van Birgelen met de Marsch-Bahn, Jacques Geurts met foto’s van de Selfkantbahn, de Brohltalbahn en enkele smalspoorlijnen in Wales, Henk Dam met “De Stoomtrein­dagen van de ZLSM” en de rit van het Stoom Genootschap  onderweg naar Simpelveld, Bart van ’t Grunewold met de Oleftalbahn en Chemin de fer de Bocq, en Jan Roos met een fotoimpressie van de laatste SNE-reis naar Polen. De bedoeling is dat elk zich beperkt tot ongeveer 20 minuten, zodat de avond toch flink gevuld gaat worden.