Klassieke beveiliging in het nabije Duitsland

Presentatie door Wim Vos en Peter Paul van Birgelen

In deze presentatie wordt een uiteenzetting gegeven van de klassieke beveiliging in het nabije Duitsland. Met de term klassieke beveiliging wordt bedoeld de spoorwegbeveiliging die door middel van mechanische en elektrische toestellen wordt bediend vanuit plaatselijke seinhuizen. In Nederland is deze vorm van spoorwegbeveiliging met uitzondering van enkele museumspoorlijnen geheel uitgestorven, maar in Duitsland is de klassieke beveiliging nog veelvuldig aanwezig en niet alleen op nevenlijnen.

Aan de orde komen de beveiligingen op de spoorlijnen Kleve – Krefeld en het restant van de IJzeren Rijn, namelijk het traject tussen Dalheim en Mönchengladbach Rhein­dalen. Er is voor deze trajecten gekozen omdat deze spoorlijnen op relatief korte afstand van de provincie Limburg liggen en dus gemakkelijk kunnen worden bezocht. Er wordt een aantal foto’s van de seinen en bedienings­toestellen getoond en wordt een beknopte uitleg gegeven over de werking van deze toestellen, de blokstelsels en de betekenis van de seinen.

Algemene afdelingsledenvergadering

Dit is tevens een ingelaste algemene afdelingsledenvergadering. Dit in verband met het vertrek van Sef Rameckers. Op de agenda staat de benoeming  van een voorzitter en/of andere bestuursleden van de afdeling Zuid-Limburg.