Inzet van Nederlands materiaal in het buitenland (geannuleerd)

Presentatie door Steven Hopman

Deze bijeenkomst is geannuleerd.

Het meeste Nederlandse spoorwegmaterieel maakt trouw de kilometers binnen de eigen landsgrenzen. Toch wordt ook de grens wel eens gepasseerd. Het ene materieeltype doet dit meer dat het andere, toch komt meer Nederlands spoorwegmaterieel buiten de landsgrenzen dan men in eerste instantie misschien zou verwachten. En dit beperkt zich niet alleen tot de grensstations. Ook ver van de landsgrens verwijderd kan men Nederlands spoorwegmaterieel tegenkomen. We beperken ons ditmaal tot West-Europa, al zal er ook een enkel uitstapje naar (het zuiden van) Oost-Europa worden gemaakt. Vanavond kijken we naar bekend materieel, echter in een wat minder bekende omgeving.