Internationale treinen

Clubavond van de afdeling Modelbouw.