Fototreinen

Presentatie door Bart van ’t Grunewold

Zo lang als er spoorwegliefhebbers zijn, worden er foto’s en films van treinen gemaakt. Zo lang er spoorwegliefhebbers zijn, worden er extra treinen ingelegd. Een en een is dan al snel twee: voor spoorwegliefhebbers worden extra treinen ingelegd om daar foto’s en films van te maken. Fotograferende en filmende spoorwegliefhebbers houden ook meestal van ‘het ideale plaatje’: de trein mooi in de zon, als het even kan met een flinke rookpluim, geen storende medefotografen in beeld en het liefst ook geen andere storende niet bijpassende objecten. Daarnaast hebben deze spoorwegliefhebbers vaak een hang naar nostalgie, waarbij in het bijzonder de jaren dertig en vijftig van de vorige eeuw geliefd zijn.

Al vroeg werd dit door actieve spoorwegliefhebbers onderkend. In de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstonden er initiatieven om ‘fototreinen’ te laten rijden: treinen met als enig doel om daar foto’s en films van te maken. De omstandigheden worden daarbij dan zo veel als mogelijk ideaal gemaakt: een groep van meestal maximaal 50 deelnemers kan op meerdere plaatsen foto’s van de trein maken. De treinen worden zo authentiek mogelijk samengesteld, zodat het beeld ook in ‘de tijd’ past. Daarbij worden – als er met stoomtreinen wordt gereden – ‘forse’ schijnvertrekken gemaakt. En als er op een opklaring moet worden gewacht, dan gebeurt dat, zodat de trein in de zon voorbij komt.