Afscheidsalbum van de chef van de werkplaats

Samengesteld door Rolf Klaren en Nico Booij

Van 1954 tot 1959 was Ir. D.N. Klaren chef van de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Hij gaf er na eerst adjunct te zijn geweest, leiding aan ca 600 man personeel. Bij zijn afscheid werd hem als herinnering een foto-album aangeboden waaruit een aantal foto′s zijn geselecteerd voor deze wisselexpositie. Het album bevat een aantal voor spoorliefhebbers interessante foto′s en de Stichting NVBS-Railverzamelingen heeft voor zijn verzameling kopieën mogen maken.


De heer Klaren achter zijn bureau.

De heer Klaren achter zijn bureau.

De "Put" met een rij wagens die op behandeling staan te wachten.

De “Put” met een rij wagens die op behandeling staan te wachten.

Soms waren goederenwagens zwaar beschadigd.

Soms waren goederenwagens zwaar beschadigd.

Goederenwagens waren destijds nog grotendeels van hout; ook hier wordt een wagen grondig onder handen genomen.

Goederenwagens waren destijds nog grotendeels van hout; ook hier wordt een wagen grondig onder handen genomen.

Veel zorg had de werkplaats aan de Interfrigo-wagens, koelwagens waarin bederfelijke waren werden vervoerd.De wagens waren aanvankelijk gekoeld met staven ijs, maar latere versies, zoals de hier afgebeelde, hadden ook een koelmachine aan boord. Echter, voor het inbrengen van de staven ijs was er nog wel een luik aan het uiteinde van het dak aanwezig.

Veel zorg had de werkplaats aan de Interfrigo-wagens, koelwagens waarin bederfelijke waren werden vervoerd. De wagens waren aanvankelijk gekoeld met staven ijs, maar latere versies, zoals de hier afgebeelde, hadden ook een koelmachine aan boord. Echter, voor het inbrengen van de staven ijs was er nog wel een luik aan het uiteinde van het dak aanwezig.

Een rij kolenwagens staat te wachten. Aan dit type wagens had men veel werk omdat ze niet zachtzinnig werden behandeld. Kolenwagens waren nog volop in gebruik voor he transport van de Limburgse kolenmijnen naar de rest vanhet land. Waarschijnlijk is de foto genomen in Blerick waar een dependance van Amersfoort was, en waar veel kolenwagens werden opgeknapt.

Een rij kolenwagens staat te wachten. Aan dit type wagens had men veel werk omdat ze niet zachtzinnig werden behandeld. Kolenwagens waren nog volop in gebruik voor he transport van de Limburgse kolenmijnen naar de rest vanhet land. Waarschijnlijk is de foto genomen in Blerick waar een dependance van Amersfoort was, en waar veel kolenwagens werden opgeknapt.

Zandwagens zijn in de grondverf gezet. Deze zandwagens werden door NS zelf gebruikt voor het vervoer van zand vanf de zandwinplaats in Maarn naar werken elders in het land. Ze werden in de werkplaats Amersfoort verbouwd uit andere goederenwagens.

Zandwagens zijn in de grondverf gezet. Deze zandwagens werden door NS zelf gebruikt voor het vervoer van zand vanf de zandwinplaats in Maarn naar werken elders in het land. Ze werden in de werkplaats Amersfoort verbouwd uit andere goederenwagens.

De spuitinrichting met enkele laadkistenwagens.

De spuitinrichting met enkele laadkistenwagens. Laadkisten waren een soort voorlopers van de containers. Ze werden bij vestigingen van Van Gend en Loos overgeladen van treinen op vrachtauto′s om verder gedistribueerd te worden.

Een conducteurswagen wordt gerepareerd. Hierin reed een conducteur mee in een goederentrein; vanuit een soort erkertje kon hij langs de trein kijken. In de tijd dat deze foto werd gemaakt, was er al discussie over het nut van deze wagens. Ze zijn niet lang daarna buiten gebruik geraakt.In deze dagen was het nog gebruikelijk dat een chef een hoed droeg, terwijl handarbeiders een pet of geen hoofddeksel droegen.

Een conducteurswagen wordt gerepareerd. Hierin reed een conducteur mee in een goederentrein; vanuit een soort erkertje kon hij langs de trein kijken. In de tijd dat deze foto werd gemaakt, was er al discussie over het nut van deze wagens. Ze zijn niet lang daarna buiten gebruik geraakt. In deze dagen was het nog gebruikelijk dat een chef een hoed droeg, terwijl handarbeiders een pet of geen hoofddeksel droegen.

De kwaliteit van het werk wordt geinspecteerd. Op de wagen zijn nog de aanduidingen uit het pre-computer tijdperk te zien. Ook is het vak te zien, met kippegaas ervoor waarin de vrachtbrieven werden meegegeven aan de wagen. In de werkplaats werd dit vak gebruikt om de gewenste reparaties aan te geven.

De kwaliteit van het werk wordt geinspecteerd. Op de wagen zijn nog de aanduidingen uit het pre-computer tijdperk te zien. Ook is het vak te zien, met kippegaas ervoor waarin de vrachtbrieven werden meegegeven aan de wagen. In de werkplaats werd dit vak gebruikt om de gewenste reparaties aan te geven.

Een houtbewerkingsmachine in de werkplaats

Een houtbewerkingsmachine in de werkplaats.

Velen die hun baan in de werkplaats hadden, woonden in het Soesterkwartier vlak ten noorden van de werkplaats.Hier fietst een werknemer naar huis.

Velen die hun baan in de werkplaats hadden, woonden in het Soesterkwartier vlak ten noorden van de werkplaats. Hier fietst een werknemer naar huis.

De bollenwagens werden vooral gebruikt voor het vervoer van cement voor de ENCI, de Eerste Nederlandse Cement-Industrie,die in Limburg de Pietersberg afgroef om er cement van te maken. Ze stonden ook bekend als BB-wagens.Voor de jongeren: BB was Brigitte Bardot, een rondborstige Franse filmster die veler hart sneller deed kloppen.

De bollenwagens werden vooral gebruikt voor het vervoer van cement voor de ENCI, de Eerste Nederlandse Cement-Industrie, die in Limburg de Pietersberg afgroef om er cement van te maken. Ze stonden ook bekend als BB-wagens. Voor de jongeren: BB was Brigitte Bardot, een rondborstige Franse filmster die veler hart sneller deed kloppen.

Een luikendak-wagen. NS heeft er in 1959 50 stuks in dienst gesteld.Deze wagens hadden een in secties verdeeld stalen dak dat zover geopend kon worden dat grote voorwerpen door een kraan geladen en gelost konden worden. Ook los gestorte materialen konden in deze wagens worden meegenomen.

Een luikendak-wagen. NS heeft er in 1959 50 stuks in dienst gesteld. Deze wagens hadden een in secties verdeeld stalen dak dat zover geopend kon worden dat grote voorwerpen door een kraan geladen en gelost konden worden. Ook los gestorte materialen konden in deze wagens worden meegenomen.

Een dubbeldeks autotransportwagen is in behandeling.

Een dubbeldeks autotransportwagen is in behandeling.

In de werkplaats bevond zich ook een van de drie reddingsdiensten van NS. Deze kwamen in actie bij calamiteiten.Deze ploegen moesten geregeld oefenen, waarvan hier een beeld te zien is.

In de werkplaats bevond zich ook een van de drie reddingsdiensten van NS. Deze kwamen in actie bij calamiteiten. Deze ploegen moesten geregeld oefenen, waarvan hier een beeld te zien is.

De reddingsdienst beschikte over een brandweerauto en een commandowagen.

De reddingsdienst beschikte over een brandweerauto en een commandowagen.

Afscheidsbijeenkomst op 31 maart 1959 in de rijtuigenloods.

Afscheidsbijeenkomst op 31 maart 1959 in de rijtuigenloods.


20 januari 2015