Verslag excursie Stoomtrein Katwijk Leiden

11 november 2023

door Han Duijve

Op zaterdag 11 november 2023 hebben 109 deelnemers een bezoek gebracht aan de Stoomtrein Katwijk Leiden (SKL) bij het Valkenburgse Meer. Een deel van de bezoekers kwam per openbaar vervoer. Voor hen was een pendelbus in de vorm van een Leyland uit 1960 van de firma Maarse en Kroon geregeld vanaf station De Vink. De bus, nu in beheer bij de Stichting Veteraan Autobussen, stond ruim op tijd gereed. In twee ritten zijn de deelnemers naar het Valkenburgse Meer gebracht. Daar wachtte koffie met appelgebak. De mensen van de SKL hadden een uitgebreid programma in elkaar gezet, waarbij een trein met stoomlocomotief werd ingezet om de deelnemers op verschillende plaatsen langs de lijn af te zetten, waarna er meerdere stoom- en dieseltreinen langsreden die op foto of film gezet konden worden. Daarna werd iedereen weer opgepikt en was het mogelijk om het museum en de locloodsen te bezichtigen.

Ook de lunch was uitstekend verzorgd door de cateraars van de SKL. Hierna bestond gelegenheid om met een pendeltrein de remise te bezoeken, waar ook veel materieel staat opgeslagen. In de loop van de middag werd er een trein geformeerd met drie stoomlocomotieven die met fotostops onderweg twee keer de hele ronde om het meer reed. Na afloop was er een borrel om na te praten. Helaas was het weer niet al te best, toch is iedereen tevreden huiswaarts gegaan. Een woord van dank is verschuldigd aan de organisatoren en uitvoerenden bij de SKL, die er in geslaagd zijn een mooi programma in elkaar te zetten. Een dergelijke dag is voor herhaling vatbaar.


Halte Wetlands: loc 4 ‘K.A. Neve’, Orenstein & Koppel 1937/12974. Foto: Ton Stevenhagen.


Halte Wetlands: loc 1 ‘Marijnke’, Orenstein & Koppel 1928/11684. Foto: Ton Stevenhagen.


Halte Wetlands: loc 76 Deutz A4L514F 1958/56985 ex Steenfabriek De Kijfwaard in Pannerden. Foto: Ton Stevenhagen.


Vissteiger: loc 8 Henschel & Sohn, 1928/21147 type Fabia. Foto: Ton Stevenhagen.


Vissteiger: loc 21 Ruston type 20DL 1947/244569 ex Steenfabriek Ariëns Meijnerswijk. Foto: Ton Stevenhagen.

Vissteiger: loc 4 ‘K.A. Neve’, Orenstein & Koppel 1937/12974. Foto: Ton Stevenhagen.

Halte Wassenaarse Wetering: loc 8 Henschel & Sohn, 1928/21147 type Fabia. Foto: Ton Stevenhagen.

Bocht Wassenaarse Wetering: loc 69 Ruston type LBT,ex Vrolijk Heiwerken 1954/375697 + loc 21 Ruston type 20DL 1947/244569 ex Steenfabriek Ariëns Meijnerswijk. Foto: Ton Stevenhagen.

Bocht Wassenaarse Wetering: loc 21 Ruston type 20DL 1947/244569 ex Steenfabriek Ariëns Meijnerswijk. Foto: Ton Stevenhagen.

Halte Wetlands: stoomloc 8 Henschel & Sohn, 1928/21147 type Fabia. Foto: Ton Stevenhagen.

Station: loc 1 ‘Marijnke’ Orenstein & Koppel 1928/11684 + loc 4 ‘K.A. Neve’ Orenstein & Koppel 1937/12974 + loc 8 Henschel & Sohn, 1928/21147 type Fabia. Foto: Ton Stevenhagen.

Halte Wetlands: loc 1 ‘Marijnke’ Orenstein & Koppel 1928/11684 + loc 4 ‘K.A. Neve’ Orenstein & Koppel 1937/12974 + loc 8 Henschel & Sohn, 1928/21147 type Fabia. Foto: Ton Stevenhagen.

Vissteiger: loc 1 ‘Marijnke’ Orenstein & Koppel 1928/11684 + loc 4 ‘K.A. Neve’ Orenstein & Koppel 1937/12974 + loc 8 Henschel & Sohn, 1928/21147 type Fabia. Foto: Ton Stevenhagen.

Vissteiger: loc 1 ‘Marijnke’ Orenstein & Koppel 1928/11684 + loc 4 ‘K.A. Neve’ Orenstein & Koppel 1937/12974 + loc 8 Henschel & Sohn, 1928/21147 type Fabia. Foto: Ton Stevenhagen.